Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1100/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2019-11-15

Sygn. akt I ACa 1100/18

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2019r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie: SA Joanna Naczyńska (spr.)

SO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

skargi pozwanej T. M.

o uchylenie wyroku Sądu Polubownego w B. z dnia 28 grudnia 2006r., wydanego

w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko T. M. o zapłatę

postanawia:

odrzucić skargę.

SSA Joanna Naczyńska SSA Małgorzata Wołczańska SSO del. Aneta Pieczyrak

- Pisulińska

Sygn. akt I ACa 1100/18

UZASADNIENIE

T. M. wniósł do Sądu Apelacyjnego w Katowicach skargę o uchylenie wyroku Sądu Polubownego w B., wydanego 28 grudnia 2006r., mocą którego zasądzono od niego na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. 15 454,10 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 29 grudnia 2005r. i kosztami postępowania w kwocie 170,80 zł. Jako podstawę skargi wskazał pozbawienie go możności obrony swoich praw przed sądem polubownym. Z ostrożności wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Skarżący został wezwany do wniesienia opłaty od skargi w kwocie 773zł, ustalonej na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 8b) w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2008r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 300). W odpowiedzi na to wezwanie skarżący złożył wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych. Wniosek ten został zwrócony – zarządzeniem z 27 września 2019r. wobec nieusunięcia jego braków formalnych (nieprzedłożenia oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania). Odpis zarządzenia o zwrocie wniosku został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 4 października 2019r. wraz z ponownym zobowiązaniem do wniesienia w terminie tygodniowym opłaty od skargi w kwocie 773zł. Opłata ta nie została wniesiona.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny - w oparciu o art. 1207§ 2 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. - odrzucił skargę, jako nieopłaconą.

SSA Joanna Naczyńska SSA Małgorzata Wołczańska SSO del. Aneta Pieczyrak

- Pisulińska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wołczańska,  Aneta Pieczyrak-Pisulińska
Data wytworzenia informacji: