Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5280

II AKa 134/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II AKa 134/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSA Robert Kirejew (spr.) Sędziowie: SA Grażyna Wilk SO del. Karina Maksym Protokolant: Grzegorz Pawelczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w Gliwicach Krzysztofa Marka po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. sprawy J. K. , s. J. i H. , ur. (...) w Ż. , oskarżonego o czyn z art. 148 § 1 k.k. na skutek apelacji o
Czytaj więcej»

V ACa 830/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 830/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jadwiga Galas Sędziowie: SA Tomasz Pidzik SA Aleksandra Janas (spr.) Protokolant: Diana Starzyk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa R. C. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w (...) o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gliw
Czytaj więcej»

V ACa 778/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 778/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2017r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) Sędziowie: SA Zofia Kołaczyk SA Wiesława Namirska Protokolant: Anna Fic po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w R. przeciwko Szpitalowi (...) w D. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyrok
Czytaj więcej»

V ACz 806/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACz 806/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Tomasz Pidzik Sędziowie: SA Irena Piotrowska (spr.) SA Grzegorz Stojek po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. S. z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o udzielenie zabezpieczenia na skutek zażalenia uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia
Czytaj więcej»

V ACa 373/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 373/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2017r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Piotrowska Sędziowie: SA Aleksandra Janas SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) Protokolant: Anna Fic po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2017r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w C. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego
Czytaj więcej»

I ACa 1031/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przewidziana w art. 1710 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 1222) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1892) możliwość żądania przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości powstaje w razie obiektywnego zaistnienia opisanych w tych normach przesłanek, nie jest natomiast uzależniona od możności przypisania osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i która bądź długotrwałego zalegania z zapłatą należnych opłat, bądź wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, winy w jakiejkolwiek jej postaci. Niemożność przypisania takiej osobie winy każe jednak zawsze rozważyć, czy uwzględnieniu powództwa o zezwolenie na sprzedaż lokalu nie sprzeciwiają się zasady współżycia społecznego.
Sygn. akt I ACa 1031/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Piotr Wójtowicz (spr.) Sędziowie : SA Anna Bohdziewicz SO del. Tomasz Tatarczyk Protokolant : Małgorzata Kopeć po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w M. przeciwko K. F. i A. F. o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji na skutek apelacji pozwanych od wyro
Czytaj więcej»

V ACa 779/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 779/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jadwiga Galas Sędziowie: Protokolant: SA Aleksandra Janas (spr.) SO del. Katarzyna Sznajder Diana Starzyk po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko G. C. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 sierpnia 2016r., sygn. akt X GC 522/15
Czytaj więcej»

V ACa 758/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 758/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jadwiga Galas Sędziowie: Protokolant: SA Aleksandra Janas (spr.) SO del. Katarzyna Sznajder Diana Starzyk po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa M. L. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. o uchylenie uchwały na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Częs
Czytaj więcej»

V ACa 755/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 755/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Aleksandra Janas Sędziowie: SA Irena Piotrowska SO del. Aleksandra Kłoda (spr.) Protokolant: Anna Fic po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. N. przeciwko E. G. o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2016r., sygn. akt
Czytaj więcej»

II AKa 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II AKa 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący : SSA Michał Marzec SSA Iwona Hyła SSO del. Karina Maksym (spr.) SSA Aleksander Sikora SSA Robert Kirejew Protokolant : Magdalena Bauer przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice – Zachód w Gliwicach Przemysława Górskiego po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 roku sprawy 1 P. M. s. M. i B. ur. (...) w G. oskarżonego z art.
Czytaj więcej»