Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5173

III AUa 1198/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -definitywne zaprzestanie nauki i skreślenie z listy uczniów nie daje podstaw do powoływania się na przynależne do nauki prawo do wakacji, gdy brak zamiaru kontynuowania jej po ich zakończeniu, -osoba, która nienależnie pobrała przysługującą jej część renty rodzinnej jest zobowiązana do zwrotu całości wypłaconych jej świadczeń, a nie jedynie kwoty, o którą bezpodstawnie zostałby uszczuplony Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, gdyby do tego świadczenia uprawniona była tylko jedna osoba.
Sygn. akt III AUa 1198/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Jolanta Pietrzak Sędziowie SSO del. Anna Petri (spr.) SSA Tadeusz Szweda Protokolant Dawid Krasowski po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Katowicach sprawy z odwołania B. P. ( B. P. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zwrot nienależnie pobranej renty rodzinnej na skutek apelacji
Czytaj więcej»

II AKa 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II AKa 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący : SSA Michał Marzec SSA Iwona Hyła SSO del. Karina Maksym (spr.) SSA Aleksander Sikora SSA Robert Kirejew Protokolant : Magdalena Bauer przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice – Zachód w Gliwicach Przemysława Górskiego po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 roku sprawy 1 P. M. s. M. i B. ur. (...) w G. oskarżonego z art.
Czytaj więcej»

III AUa 588/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 588/17 POSTANOWIENIE Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący SSA Marek Procek (spr.) Sędziowie SSA Maria Małek-Bujak SSA Jolanta Ansion Protokolant Sebastian Adamczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym sprawy z odwołania W. H. ( W. H. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o wydanie dokumentów na skutek apelacji ubezpieczonego W. H. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu
Czytaj więcej»

III AUa 589/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Sygn. akt III AUa 589/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Marek Procek (spr.) Sędziowie SSA Maria Małek - Bujak SSA Jolanta Ansion Protokolant Sebastian Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Katowicach sprawy z odwołania J. A. ( J. A. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zwrot nienależnie pobranej emerytury na skutek apelacji ubez
Czytaj więcej»

III AUa 1256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 1256/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Jolanta Pietrzak Sędziowie SSO del. Anna Petri (spr.) SSA Tadeusz Szweda Protokolant Elżbieta Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017r. w Katowicach sprawy z odwołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) w K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. przy udziale zai
Czytaj więcej»

V ACa 748/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 748/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Janusz Kiercz Sędziowie : SA Olga Gornowicz-Owczarek SA Aleksandra Janas (spr.) Protokolant : st. sekretarz sądowy Marta Zdrodowska po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. F. i M. G. przeciwko L. B. , W. C. i M. S. o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sąd
Czytaj więcej»

III AUa 963/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -płatnik składek nie ma statusu zainteresowanego w rozumieniu art. 477 ze zn. 11 par. 2 kpc w sprawie odpowiedzialności członków jego zarządu za zaległości składkowe, -nienależyte wykonywanie przez członka zarządu spółki kapitałowej obowiązku prowadzenia jej spraw, nie może uwalniać go od odpowiedzialności za jej zobowiązania składkowe wynikające z art. 116 par. 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., p. 201)
Sygn. akt III AUa 963/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Marek Procek Sędziowie SSO del. Anna Petri (spr.) SSA Krystyna Merker Protokolant Elżbieta Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017r. w Katowicach sprawy z odwołania J. J. (1) , M. Z. ( J. J. (1) , M. Z. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przy udziale zainteresowanego T. M.
Czytaj więcej»

III AUa 2192/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Sygn. akt III AUa 2192/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Marek Procek (spr.) Sędziowie SSO del. Anna Petri SSA Krystyna Merker Protokolant Elżbieta Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017r. w Katowicach sprawy z odwołania J. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Spółka Cywilna J. K. J. B. w P. , J. K. prowadzące działalność gospodarc
Czytaj więcej»

III AUa 424/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 424/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Marek Żurecki (spr.) Sędziowie SSA Jolanta Pietrzak SSO del. Anna Petri Protokolant Michał Eksterowicz po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Katowicach sprawy z odwołania G. S. ( G. S. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o prawo do emerytury na skutek apelacji Zakładu Ubezpie
Czytaj więcej»

III AUa 458/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 458/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Jolanta Pietrzak Sędziowie SSA Marek Żurecki SSO del. Anna Petri (spr.) Protokolant Elżbieta Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017r. w Katowicach sprawy z odwołania K. Ś. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury na skutek apelacji ubezpieczonego K. Ś. od wyr
Czytaj więcej»