Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5086

V ACa 487/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 487/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2017r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jadwiga Galas Sędziowie: SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) SA Aleksandra Janas Protokolant: Marta Zdrodowska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa S. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29 kwietnia
Czytaj więcej»

III AUa 688/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygn. akt III AUa 688/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSA Marek Procek Sędziowie : SSA Lena Jachimowska SSA Antonina Grymel po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania D. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. o wysokość świadczenia w związku ze skargą D. F. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z d
Czytaj więcej»

III APa 2/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: regulacje układu zbiorowego pracy tracą swą moc z chwilą utraty mocy obowiązującego przepisu stanowiącego dla niego oparcie ustawowe z uwagi na jego niezgodność z aktami prawnymi wyższego rzędu Wola stron układu zbiorowego pracy nie obejmuje uprawnienia do wprowadzenia do układu postanowień sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, które z tej przyczyny nie mogą być stosowane
Sygn. akt III APa 2/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Tadeusz Szweda Sędziowie SSA Marek Żurecki SSO del. Anna Petri (spr.) Protokolant Elżbieta Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017r. w Katowicach sprawy z powództwa Międzyzakładowego (...) Związku Zawodowego (...) w Z. przeciwko (...) spółce z o.o. w Z. o ustalenie na skutek apelacji powoda Międzyzak
Czytaj więcej»

III AUa 2237/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba urodzona po 1.01.1949r. nie należy do grupy ubezpieczonych objętych wprost regulacją art. 39 ustawy o emeryturach i rentach z FUS a jedynie do grupy ubezpieczonych do których ten przepis może znaleźć zastosowanie na warunkach przewidzianych w art. 46 albo 184 tejże ustawy, zatem żeby nabyć prawo do emerytury musi spełnić wszystkie wymagane w tych przepisach warunki. W przypadku art. 46 oznacza to osiągnięcie wieku przy uwzględnieniu skrócenia z art. 39 i stażu 31.12.1998r.
Sygn. akt III AUa 2237/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Jolanta Pietrzak (spr.) Sędziowie SSO del. Anna Petri SSA Tadeusz Szweda Protokolant Elżbieta Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. w Katowicach sprawy z odwołania R. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury na skutek apelacji ubezpieczonego R. S. od wyroku
Czytaj więcej»

III AUa 414/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 414/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Tadeusz Szweda Sędziowie SSO del. Anna Petri (spr.) SSA Jolanta Pietrzak Protokolant Elżbieta Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017r. w Katowicach sprawy z odwołania E. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o podleganie ubezpieczeniom społecznym na skutek apelacji Zakładu Ubezpi
Czytaj więcej»

I ACa 1072/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 1072/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Lucyna Świderska-Pilis (spr.) Sędziowie : SA Ewa Jastrzębska SO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska Protokolant : Małgorzata Kopeć po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Katowi
Czytaj więcej»

I ACa 1066/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wierzyciel obok zaskarżenia czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią, ma możliwość wystąpienia bezpośrednio przeciwko osobie trzeciej także o zasądzenia na jego rzecz odpowiedniej kwoty (art. 405 k.c.) Koniecznym jest jednak uzyskanie prawomocnego wyroku pauliańskiego, przesadzającego o zasadzie odpowiedzialności osoby trzeciej. Roszczenie kondycyjne ma bowiem swoje źródło w skardze pauliańskiej i nie może być od niej oderwane.
Sygn. akt I ACa 1066/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Roman Sugier Sędziowie : SA Anna Bohdziewicz SO del. Lucyna Morys-Magiera (spr.) Protokolant : Anna Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) Spółki Jawnej w K. przeciwko A. W. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i zapłatę na skut
Czytaj więcej»

I ACa 1069/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 1069/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Roman Sugier (spr.) Sędziowie : SA Anna Bohdziewicz SO del. Lucyna Morys-Magiera Protokolant : Anna Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. przeciwko S. T. i J. T. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną na skutek apelacji p
Czytaj więcej»

I ACa 1200/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 1200/16 POSTANOWIENIE Dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Mieczysław Brzdąk Sędziowie : SA Lucyna Świderska-Pilis (spr.) SO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska Protokolant : Anna Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości Firmy Handlowej (...) w upadłości likwidacyjnej w T. o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa A. K. przeciwko M. S.
Czytaj więcej»

I ACa 1222/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 1222/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Ewa Tkocz (spr.) Sędziowie : SA Piotr Wójtowicz SO del. Lucyna Morys-Magiera Protokolant : Magdalena Bezak po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dn
Czytaj więcej»