Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
2893

II AKa 236/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2014-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II AKa 236/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2014 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSA Wiesław Kosowski Sędziowie SSA Piotr Pośpiech SSO del. Andrzej Ziębiński (spr.) Protokolant Magdalena Bauer przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Adama Rocha po rozpoznaniu w dniu 25 września 2014 roku sprawy 1 S. M. s. R. i J. ur. (...) w L. oskarżonego z art. 258 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. , art. 204 § 2 k.k. w z
Czytaj więcej»

II AKa 231/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-09-26

Data publikacji: 2014-11-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) opis czynu musi zawierać wszystkie elementy znamionujące dany typ czynu zabronionego, a zatem wszystkie te elementy stanu faktycznego, które stanowią desygnaty poszczególnych znamion typu czynu zabronionego przyjętego w kwalifikacji prawnej. Wymogów tych nie spełnia ograniczenie się wyłącznie do wskazania abstrakcyjnych zwrotów użytych przez ustawodawcę przy redakcji danego typu czynu zabronionego. Sąd zobligowany jest do ich uszczegółowienia, wskazując, na czym konkretnie polegało przypisane sprawcy zachowanie. (...) kontrowersyjną jest kwestia kwalifikowania w oparciu o art. 286 k.k. tych przypadków, w których sprawca wykorzystując tzw. puste faktury i obniżając w ten sposób kwotę należnego podatku nie uzyskuje od wprowadzonego w błąd Urzędu Skarbowego zwrotu rzekomej nadpłaty, a jedynie obniża wysokość swojego zobowiązania podatkowego. Wydaje się jednak, że możliwa jest również inna interpretacja, zgodnie z którą do rozporządzenia mieniem przez organ podatkowy dochodzi zarówno w sytuacji, w której podatnik wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i żądając jej zwrotu doprowadza Urząd Skarbowy do wypłaty środków na rachunek bankowy, jak również w tych, gdzie żąda jej zaliczenia na poczet należności przyszłych, a nawet jedynie obniża wartość podatku należnego i w rezultacie nie uiszcza podatku w wysokości, w jakiej powinien był to uczynić.
Sygn. akt : II AKa 231/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSA Mariusz Żak (spr.) Sędziowie SSA Witold Mazur SSA Helena Kubaty Protokolant Agnieszka Przewoźnik przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Małgorzaty Bednarek po rozpoznaniu w dniu 26 września 2014 r. sprawy S. K. s. M. i D. , ur. (...) w B. oskarżonego z art. 271 § 1 i 3 kk i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 271§ 1 i 3 kk i art. 273 k
Czytaj więcej»

II AKa 278/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-23

Data publikacji: 2014-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II AKa 278/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2014 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSA Marek Charuza Sędziowie SSA Gwidon Jaworski SSO del. Andrzej Ziębiński (spr.) Protokolant Magdalena Bauer przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Andrzeja Kuklisa po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku sprawy M. B. s. A. i W. ur. (...) w R. oskarżonego z art. 158 § 3 k.k. na skutek apelacji obrońcy od wyroku Sądu O
Czytaj więcej»

II AKa 147/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt : II AKa 147/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSA Michał Marzec (spr.) Sędziowie SSA Małgorzata Niementowska SSA Grażyna Wilk Protokolant Agnieszka Przewoźnik przy udziale Prokuratora Prok. Apel. Tomasza Janeczka po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. sprawy 1 M. Ł. s. K. i S. , ur. (...) w K. oskarżonego z art. 297 § 1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne
Czytaj więcej»

V ACa 308/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-28

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 308/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Iwona Wilk Sędziowie : SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) SA Janusz Kiercz Protokolant : Barbara Knop po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko D. S. ( S. ) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwi
Czytaj więcej»

V ACa 277/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-22

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 277/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Barbara Kurzeja (spr.) Sędziowie : SA Zofia Kołaczyk SA Tomasz Pidzik Protokolant : Barbara Knop po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Gminie G. o ustalenie i rozliczenie nakładów na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Gl
Czytaj więcej»

III AUa 2892/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 2892/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Antonina Grymel (spr.) Sędziowie SSA Gabriela Pietrzyk - Cyrbus SSA Lena Jachimowska Protokolant Ewa Bury po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014r. w Katowicach sprawy z odwołania Z. W. ( Z. W. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. o prawo do emerytury górniczej na skutek ape
Czytaj więcej»

III AUz 230/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUz 230/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSA Antonina Grymel Sędziowie : SSA Lena Jachimowska SSA Gabriela Pietrzyk-Cyrbus po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania J. K. ( J. K. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o prawo do emerytury na skutek zażalenia ubezpieczonego J. K. na postanowienie Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpie
Czytaj więcej»

III AUa 1373/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-11-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III AUa 1373/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSA Antonina Grymel (spr.) Sędziowie SSA Gabriela Pietrzyk - Cyrbus SSA Lena Jachimowska Protokolant Agnieszka Turczyńska Przy udziale – po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014r. w Katowicach sprawy z odwołania M. G. ( M. G. ) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury na s
Czytaj więcej»

V ACa 292/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2014-11-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 292/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Jadwiga Galas Sędziowie : SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) SO del. Aleksandra Janas Protokolant : Barbara Knop po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko J. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 wrześni
Czytaj więcej»