Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1100/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2019-11-15

V AGa 188/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 listopada 2020

Data publikacji: 30 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, opłata od skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, opłata od skargi, postanowienie wydane na posiedzeniu, aga, dzień doręczenia postanowienia, postępowanie przed sądem polubownym, termin do opłacenia pisma, żona, odmowa zwolnienia, rozdzielność majątkowa, część piąta, wcześniej prowadzona działalność gospodarcza, zwolnienie od opłaty, gospodarstwo domowe, termin od dnia doręczenia, przepis o postępowaniu, tygodniowy termin do uiszczenia, urząd postanowień, wniosek o doręczenie postanowienia
Zobacz»

I ACa 843/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, termin do wniesienia skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie ze skargi, metoda rozwiązywania, niewłaściwe sądy, wniesienie skargi o uchylenie, zapis na sąd polubowny, rozwiązywanie sporu, postępowanie polubowne, termin na wniesienie, wniesienie apelacji, właściwość rzeczowa, termin do wniesienia skargi, ustawa w związku, krajowa izba gospodarcza, obecny stan prawny, dwuinstancyjność, rozpoznanie sporów, sąd arbitrażowy, apelacja do sądu
Zobacz»

XVI GC 280/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, odpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, cofnięcie skargi, skarga o uchylenie wyroku, przepis o procesie, uwzględnieniem szczególnym, ad hoc, rozpoczęcie rozprawy, postępowanie ze skargi, szczególna regulacja, odpis pisma, siedziba, odpis postanowienia, sprawa ze skargi, wydział gospodarczy, warszawa, świetle przepisów, odpis, zezwolenie, pełnomocnik powodów, umorzenie postępowań
Zobacz»

XXIV C 188/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 22 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • cofnięcie skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, przeciwnik skargi, ugoda pozasądowa, część piąta, przepis księgi, krajowa izba gospodarcza, postępowanie przed sądem polubownym, sąd arbitrażowy, moc ugody, część pierwsza, księga pierwsza, rozpoczęcie rozprawy, postępowanie ze skargi, szczególny przepis, strony dojść, przepis ogólny, przebieg procesów, zawarcie ugody
Zobacz»

XX GC 622/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 września 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wykonanie wyroku sądu polubownego, wstrzymanie wykonania wyroku, miesiąc od dnia doręczenia, komentarz do kodeksu, kodeks postępowania cywilnego, wniosek o wstrzymanie, wydział gospodarczy w składzie, upływ terminu ustawowego, wniesienie skargi, złożenie zabezpieczenia, wniesienie skargi o uchylenie, wykonalność wyroku sądu polubownego, opłata od pełnomocnictwa procesowego, data złożenia skargi, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, doręczenie przez sąd, biuro podawcze sądu okręgowego, koszt opłaty od pełnomocnictwa
Zobacz»

XVI GC 338/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2012

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • przeciwnik skargi, uchylenie wyroku sądu polubownego, krajowa izba gospodarcza, skarga o uchylenie wyroku, sąd arbitrażowy, odrzucenie przedmiotowej skargi, postępowanie o uchylenie wyroku, odpis przedmiotowy, doręczony odpis, skarga w sprawie, warszawa, odpis skargi, uchylenie przedmiotowego wyroku, nowe postępowanie, strony nowe, kolejna skarga, wniesienie do sądu, treść skargi, skutek doręczenia, strona sprawy
Zobacz»

VI ACa 622/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 20 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, termin do wniesienia skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, postępowanie przed sądem polubownym, metoda rozwiązywania, procesowy porządek publiczny, podstawowa zasada porządku prawnego, sąd arbitrażowy, doręczenie wyroku, rozwiązywanie sporu, wyrok arbitrażowy, krajowa izba gospodarcza, przepis nowy, dwuinstancyjność, zapis na sąd polubowny, oddział w polsce, sprzeczność ustaleń sądu, przepis dotychczasowy, termin do wniesienia skargi, ustawa w związku, uzasadnienie skargi
Zobacz»

III Cz 1338/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, zwrot wniosku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, sądy polskie, kant, brak jurysdykcji krajowej sądów, zwrot wniosku, orzeczenie sądów polubownych, część piąta, jurysdykcja krajowa w sprawie, stały polubowny sąd, postępowanie o uchylenie wyroku, rozstrzygnięcie formalne, zakres rozpoznawania, forma wyroku, przedmiot zwrotu, dalszy bieg, stała sprawa, rozpoznawanie skargi, odrzucenie pozwu, stan sprawy
Zobacz»

I ACa 1108/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 16 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, właściwość przemienna, uchylenie wyroku sądu polubownego, nadzwyczajny środek zaskarżenia, postępowanie polubowne, postępowanie ze skargi, powództwo o ukształtowanie, zapis na sąd polubowny, uprawnienie do powołania, właściwość ogólna, charakter skargi, baran, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, krajowa izba gospodarcza, rzekome wierzytelności, restrukturyzacja, przepis o właściwości, właściwość miejscowa sądu, strona pozwana w postępowaniu, rozpoznanie sądu apelacyjnego
Zobacz»

I ACa 1557/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 13 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, termin do wniesienia skargi, skarga o uchylenie wyroku, odpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zapis na sąd polubowny, umowa pożyczki, załączony akt sprawy, potwierdzenie odbioru, termin do wniesienia skargi, podpis, skarga o uchylenie wyroku, siedziba, poręczyciel, podrobiony dokument, dzień doręczenia wyroku, odpis, komornik, droga skargi, uczestnik, syn, miesiąc od dnia doręczenia, klauzula wykonalności
Zobacz»

XXVI GC 184/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, miesiąc od dnia doręczenia, kwota o łącznej wartości, opłata arbitrażowa, ustawowa kwota, doręczenie przez sąd, dzień doręczenia wyroku, warszawa, wykładnia wyroku, zapis na sąd polubowny, rozpoznanie sądu apelacyjnego, niewłaściwość, zarządzenie, sentencja postanowienia, wydział gospodarczy, sprostowanie, zakres kosztów, siedziba, obszar
Zobacz»

XX GC 443/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, możność obrony, prawo przed sądem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, skarga o uchylenie wyroku, postępowanie przed sądem polubownym, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, zasada dyspozycyjności, umowa ramowa, przeciwnik skargi, zakaz orzekania ponad żądanie, sąd arbitrażowy, sporna transakcja, zasada zakazu orzekania, kontrola wyroku sądu polubownego, możność obrony, naruszenie zasady zakazu, kontradyktoryjność, prawo przed sądem, złożone zestawienie, protokół rozprawy przed sądem
Zobacz»

XX GC 210/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 16 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, umowa gwarancyjna, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, klauzula porządku publicznego, krajowa izba gospodarcza, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, praworządność, paliwo ciekłe, zasada swobody umów, autonomia woli, podstawowa zasada porządku prawnego, obrót paliwami, przeciwnik, koncesja, niekwestionowane twierdzenie, zasada postępowania przed sądem, siedziba, postępowanie przed sądem arbitrażowym, rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego
Zobacz»

XXV C 1314/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2015

Data publikacji: 22 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, umowa opcji walutowych, skarga o uchylenie wyroku, umowa transakcji, wniesienie skargi, akt sądu polubownego, wznowienie postępowań, umowa ramowa, umowa cesji, postępowanie przed sądem polubownym, wniesienie skargi o wznowienie, legitymacja do wniesienia skargi, prowadząca działalność gospodarcza, wniesienie skargi o uchylenie, transakcja opcji walutowa, stwierdzenie nieważności, następca prawny, strona przeciwna, legitymacja procesowa, nieważna umowa
Zobacz»

V ACa 607/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wniesienie skargi, skarga o uchylenie, uchylenie wyroku sądu polubownego, przywrócenie terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • krajowa izba gospodarcza, zapis na sąd polubowny, wniesienie skargi, skarga z powodu, właściwy sąd apelacyjny, warszawa, skarga o uchylenie, upływ terminów, uchylenie wyroku sądu polubownego, uchylenie punktów, przywrócenie terminów, właściwość rzeczowa, metoda rozwiązywania, przekroczenie terminu na wniesienie, zachowanie terminów, podstawa do odrzucenia skargi, wniesienie skargi do sądu, sprawa przed upływem, sprawa o uchylenie wyroku, wniesienie skargi o uchylenie
Zobacz»

XVI GC 860/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 30 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, przeciwnik skargi, zasada postępowania przed sądem, przepis kodeksu postępowania cywilnego, czyn nieuczciwej konkurencji, krajowa izba gospodarcza, klauzula porządku, skarga o uchylenie wyroku, orzeczenie sądów polubownych, postępowanie arbitrażowe, łączące cechy, pole konkurencji, podstawowa zasada porządku prawnego, przyjęcie towarów do sprzedaży, sprawiedliwość proceduralna, postępowanie o uchylenie wyroku, praworządność, zakres promocji
Zobacz»

I ACa 348/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 23 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, podstawa skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, zasada postępowań, regulamin sądu polubownego, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, wyrok sądu arbitrażowego, data wyrażenia, domena internetowa, klauzula porządku publicznego, skarga o uchylenie wyroku, postępowanie przed sądem polubownym, spółka komandytowa, podstawa skargi, skład sądu polubownego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, dołożyć starań, merytoryczne rozpoznanie i rozstrzygnięcie, naruszenie podstawowej zasady, pismo prezesa sądu
Zobacz»

XX GC 984/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lipca 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, metal, rozliczenie transakcji, jen, skarga o uchylenie wyroku, zasada wolności gospodarczej, zasada autonomii woli, przeciwnik skargi, ryzyko finansowe, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, klauzula porządku publicznego, kurs, para walut, zawieranie transakcji, podstawowa zasada porządku prawnego, sąd arbitrażowy, uzasadnienie sądu polubownego, papier dłużny
Zobacz»

I ACz 1427/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 września 2013

Data publikacji: 4 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wykonanie wyroku sądu polubownego, wykonalność wyroku sądu polubownego, wyrok sadu polubownego, postępowanie cywilne, dzień wydania zaskarżonego postanowienia, sprawa o stwierdzenie wykonalności, postępowanie o uznanie, złożenie zabezpieczenia, wniesienie skargi o uchylenie, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, postępowanie prejudycjalne, nadanie klauzuli, zażalenie, wniesienie skargi, uczestnik, zawieszenie postępowania, postępowanie ze skargi
Zobacz»

IV C 1286/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2011

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, dopuszczalność wniesienia skargi, rozstrzyganie sporów, zakres zapisu, wniesienie skargi, rozstrzygnięcie do sądu powszechnego, decyzja rozjemcy, sposób rozwiązania sporu, spór do rozstrzygnięcia, zatwierdzona kwota, ujawnienie woli, instytucja zapisu na sąd, dodatkowa regulacja, siedziba, wykonywanie robót, procedura rozstrzygania, ocena niezależna, sprawa do sądu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wołczańska,  Aneta Pieczyrak-Pisulińska
Data wytworzenia informacji: