Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
9370

V ACa 895/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2017-11-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 895/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Aleksandra Janas Sędziowie: SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) SO del. Katarzyna Sznajder Protokolant: Diana Starzyk po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. T. (1) przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością " w B. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Ok
Czytaj więcej»

V ACa 897/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACa 897/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) Sędziowie : SA Zofia Kołaczyk SA Wiesława Namirska Protokolant : Barbara Franielczyk po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa J. K. , K. S. i R. K. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręg
Czytaj więcej»

V ACo 25/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2022-01-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACo 25/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Wiesława Namirska po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela A. C. z udziałem dłużnika (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego p o s t a n a w i a : 1 nadać klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Arbitrażowego (...) w K. wydanemu w dn
Czytaj więcej»

V ACo 26/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2020-01-10

Data publikacji: 2020-09-23

trafność 100%

Sygn. akt: V ACo 26/19 POSTANOWIENIE Dnia 10 stycznia 2020r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Piotrowska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela D. G. z udziałem dłużnika Klubu (...) w R. o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego postanawia: 1.nadać klauzulę wykonalności wyrokowi (...) Sądu Polubownego (...) wydanemu w dniu 8 lipca 2019r. przeciwko Klubowi (...) w R.
Czytaj więcej»

V ACo 27/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2022-01-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACo 27/16 POSTANOWIENIE Dnia 6 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) Sędziowie : SA Jadwiga Galas SA Janusz Kiercz Protokolant: Barbara Franielczyk po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 r. w Katowicach na rozprawie sprawy z wniosku wierzyciela (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z udziałem dłużnika (...) M. i M. P. Spółki jawnej w C. o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubown
Czytaj więcej»

V ACa 979/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-08-23

Data publikacji: 2021-08-06

trafność 100%

Sygn. akt V ACa 979/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2016r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Tomasz Pidzik (spr.) Sędziowie: SA Jadwiga Galas SA Grzegorz Stojek Protokolant: Anna Fic po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016r. w Katowicach na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w (...) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 5 sie
Czytaj więcej»

V ACz 242/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2019-02-25

trafność 100%

Sygn. akt V ACz 242/16 POSTANOWIENIE Dnia17 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący SSA Barbara Kurzeja po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w K. przeciwko Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne (...) A. B. , J. B. Spółce jawnej w G. o zapłatę na skutek zażalenia powoda na pos
Czytaj więcej»

V ACz 251/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-05-15

trafność 100%

Sygn. akt V ACz 251/17 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2017r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSA Wiesława Namirska (spr.) Sędziowie: SA Tomasz Pidzik SO del. Katarzyna Sznajder po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Spółki Jawnej w G. z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o udzielenie zabezpieczenia na skutek zażalenia obowiązanego na postanowienie Sądu Okr
Czytaj więcej»

V ACz 252/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2015-04-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACz 252/15 POSTANOWIENIE Dnia 21 kwietnia 2015r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział V Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Barbara Kurzeja Sędziowie: SA Olga Gornowicz - Owczarek SA Aleksandra Janas (spr.) po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. w przedmiocie wniosku M. C. o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w T. na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowien
Czytaj więcej»

V ACz 255/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V ACz 255/18 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2018r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSA Olga Gornowicz-Owczarek Sędziowie: SA Irena Piotrowska SA Aleksandra Janas (spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P. K. z udziałem (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R. o udzielenie zabezpieczenia na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwica
Czytaj więcej»