Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKz 348/10 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2010-06-16

II AKz 448/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

powtórne wydanie, subsydiarny akt oskarżenia, odmowa wszczęcia, kodeks postępowania karnego, pokrzywdzony, postanowienie o umorzeniu, ponowne umorzenie, wniesienie aktu oskarżenia, umorzenie postępowania w wypadku, umorzenie śledztwa, decyzja sądowa, oskarżyciel subsydiarny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • powtórne wydanie, subsydiarny akt oskarżenia, postanowienie o odmowie wszczęcia, odmowa wszczęcia, kodeks postępowania karnego, pokrzywdzony, postanowienie o umorzeniu, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, wszczęcie dochodzenia, ponowne umorzenie, obligatoryjne umorzenie, wniesienie aktu oskarżenia, umorzenie postępowania w wypadku, umorzenie śledztwa, decyzja sądowa, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, zażalenie wniesione przez pełnomocnika, spójnik, oskarżyciel subsydiarny, człon
Zobacz»

II AKz 372/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 17 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, postanowienie o umorzeniu śledztwa, oskarżyciel subsydiarny, umorzenie postępowań, pokrzywdzony, zażalenie, postępowanie przygotowawcze, zaskarżone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, postanowienie o umorzeniu śledztwa, oskarżyciel subsydiarny, umorzenie postępowań, pokrzywdzony, różnica w opisie, zdarzenie faktyczne, praca zbiorowa, zażalenie, treść pouczenia, synonim, pozostawienie apelacji, słownik języka polskiego, apelacja pełnomocnika oskarżyciela subsydiarnego, asesor prokuratury rejonowej, postępowanie przygotowawcze, całe zdarzenie, zaskarżone postanowienie, apelacja rozstrzygnięcia
Zobacz»

IV Kz 1078/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 marca 2013

Data publikacji: 27 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, powtórne wydanie, postanowienie o umorzeniu śledztwa, oskarżyciel, umorzenie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, prokuratura rejonowa w pyrzycach, akt oskarżenia o przestępstwo, pokrzywdzony, powtórne wydanie, postanowienie o umorzeniu śledztwa, kierowanie pytań, oskarżyciel, spełniony wymóg formalny, brak formalny aktu oskarżenia, wystąpienie z subsydiarnym aktem, zakres rozstroju zdrowia, samodzielny czyn, przekroczenie uprawnień przez komornika, umorzenie postępowań, odrębne zawiadomienie, akt sprawy prokuratury rejonowej, podstawa do kierowania, przestępstwo ścigane z oskarżenia, przymus adwokacki
Zobacz»

II K 406/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Otwocku

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015

Data publikacji: 30 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, oskarżyciel subsydiarny, postanowienie o umorzeniu, pokrzywdzony, ponowne umorzenie, powtórne wydanie, umorzenie postępowania przygotowawczego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, oskarżyciel subsydiarny, postanowienie o umorzeniu, dochodzenie w sprawie, pokrzywdzony, miesięczny termin, prokuratura rejonowa, ponowne umorzenie, status oskarżycieli, udział oskarżyciela subsydiarnego, sprawa o sygnaturze, powtórne wydanie, właściwe pouczenie, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, umorzenie postępowania przygotowawczego, termin na wniesienie, sprawa o przestępstwa, postanowienie o umorzeniu dochodzenia, pouczenie o możliwości
Zobacz»

II AKz 60/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 marca 2014

Data publikacji: 7 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, oczywisty brak faktycznych podstaw, brak faktycznych podstaw oskarżenia, umorzenie postępowań, subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, oczywisty brak faktycznych podstaw, brak faktycznych podstaw oskarżenia, złożony wniosek dowodowy, decyzja procesowa, zakres pisma ręcznego, wysuwany zarzut, umorzenie postępowań, pożyczka, podstawa do oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia, oskarżenie dowodu, merytoryczna ocena dowodów, pokrzywdzony, przedmiotowa sprawa braku, centralna baza, umorzenie postępowania z powodu, uzasadnienie postanowienia, decyzja o umorzeniu, prokuratura rejonowa
Zobacz»

III K 15/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2019

Data publikacji: 14 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, odmowa wszczęcia, umorzenie śledztwa, oskarżyciel subsydiarny, postanowienie o umorzeniu, pokrzywdzony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, prokuratura rejonowa w pile, odmowa wszczęcia, umorzenie śledztwa, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, odmowa wszczęcia śledztwa, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, wniesienie samoistnej skargi posiłkowej, klauzula wykonalności aktu notarialnego, oskarżyciel subsydiarny, tożsama decyzja, postanowienie o umorzeniu, zażalenie na decyzję, decyzja o umorzeniu śledztwa, postanowienie o odmowie wszczęcia, prowadzenie postępowania przed sądem, sprawa o sygnaturze, data sporządzenia pisma, złożenie w sądzie, pokrzywdzony
Zobacz»

II AKa 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 maja 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, wniesienie aktu oskarżenia, umorzenie śledztwa, oskarżyciel subsydiarny, umorzenie postępowań
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, powtórne umorzenie, pokrzywdzony, wniesienie aktu oskarżenia, umorzenie śledztwa, obrona w sprawach, akt śledztwa, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, oskarżyciel subsydiarny, akt sądowy, koszt sądowy należny, umorzenie postępowań, termin miesiąca, przesyłka, bezwzględna przyczyna odwoławcza, doręczenie, prawo do skargi, jasny pogląd
Zobacz»

II AKa 30/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pokrzywdzony, umorzenie śledztwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pokrzywdzony, umorzenie śledztwa, strona postępowania przygotowawczego, indolencja, szczegółowe roztrząsanie, uzyskanie legitymacji, status oskarżycieli, złożenie w trybie, roku syna, czynność postępowania przygotowawczego, przytoczone orzeczenie sądu najwyższe, zarzut rażącego naruszenia, jedyny motyw, sanacja, przeprowadzona kontrola instancyjna, odpowiednie uwzględnienie, motyw orzeczenia sądu, ustawowe wymaganie
Zobacz»

XVI K 6/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 21 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, umorzenie postępowania w wypadku, oskarżyciel subsydiarny, umorzenie śledztwa, odmowa wszczęcia, ponowne umorzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, skarga uprawnionego oskarżyciela, miesiąc od doręczenia, umorzenie postępowania w wypadku, termin miesiąca, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, oskarżyciel subsydiarny, akt oskarżenia do sądu, postanowienie o odmowie wszczęcia, umorzenie śledztwa, książka doręczeń, możliwość procedowania, odmowa wszczęcia, mocodawca, prokuratura rejonowa poznań, pierwsze postanowienie o umorzeniu, najnowsze stanowisko, spełniona norma, ponowne umorzenie
Zobacz»

IV Ka 1234/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 lutego 2014

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, oskarżyciel subsydiarny, zakończone postępowanie przygotowawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, oskarżyciel subsydiarny, zakończone postępowanie przygotowawcze, status osoby, pieniądz, psie pole, spłata rat leasingowych, wynajem pojazdu, postanowienie o umorzeniu dochodzenia, przedmiotowy wyrok sądu, dopuszczalna granica, przestępstwo, obrońca, akt oskarżenia do sądu, oskarżona kwota, opis czynów, wątpliwość na korzyść, pominięcie analizy całokształtu, podstawa do częściowego umorzenia
Zobacz»

VII Kz 346/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 listopada 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, postanowienie o umorzeniu, zażalenie, wniesienie aktu oskarżenia, umorzenie postępowań, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, postanowienie o umorzeniu dochodzenia, postanowienie o umorzeniu, zryczałtowana równowartość wydatków, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, zażalenie, wniesienie aktu oskarżenia, część zaskarżonego postanowienia, umorzenie postępowań, akt oskarżenia o czyn, akt dochodzenia, komisariat policji, zażalenie postanowienia, organ postępowania przygotowawczego, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pierwsze postanowienie, postanowienie z dni, zażalenie pełnomocnika, termin do wniesienia zażalenia
Zobacz»

VII Kz 272/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, oskarżyciel subsydiarny, śledztwo, zażalenie, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, prokuratura rejonowa, fałszywe oskarżenie, zachód, czyn, przestępstwo ścigane z oskarżenia, popełnienie przestępstwa, przestępstwo znęcania, oskarżyciel subsydiarny, śledztwo, fałszywe zeznanie, zażalenie, wschód, zryczałtowane wydatki, oskarżenie publiczne, postanowienie, uiszczenie kwot, ściganie, ewentualny akt, osobę oskarżyciela
Zobacz»

IV Ka 1547/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 20 marca 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, oskarżyciel subsydiarny, umorzenie śledztwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, wulgarna odzywka, zryczałtowana równowartość wydatków, prokuratura rejonowa szczecin, funkcjonariusz straży miejskiej, centrum, sprawa z oskarżenia, oskarżyciel subsydiarny, lewy staw kolanowy, umorzenie dochodzenia, upływ miesiąca, umorzenie śledztwa, skręcenie, treściami wulgarnymi, naderwanie wiązadła, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, miesięczny termin, wolność i usiłowanie
Zobacz»

II K 797/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 14 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, umorzenie postępowania w wypadku, powtórne wydanie, odmowa wszczęcia, oskarżyciel subsydiarny, wniesienie aktu oskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, karuzela, pokrzywdzony, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, postanowienie o odmowie wszczęcia, umorzenie postępowania w wypadku, termin miesiąca, powtórne wydanie, odmowa wszczęcia, plac zabawy, oskarżyciel subsydiarny, skarga uprawnionego oskarżyciela, pełnomocnik, dziecko, wniesienie aktu oskarżenia, negatywna przesłanka procesowa, obrażenie głowy, zawiadomienie, czyn, miesięczny termin
Zobacz»

II AKa 9/15

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 5 marca 2015

Data publikacji: 18 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pokrzywdzony, umorzenie postępowania przygotowawczego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, zeznanie oskarżyciela subsydiarnego, opis czynów, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, postępowanie przygotowawcze w sprawie, wypowiedź procesowa, pokrzywdzony, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, przestępstwo, charakter świadka, akt postępowania przygotowawczego, odmowa składania wyjaśnień, kontekst treści, część motywacyjna zaskarżonego wyroku, umorzenie postępowania przygotowawczego, dokładne określenie, sporządzony protokół przesłuchania, tożsamość czynów, przewód sądowy, wniosek dowodowy
Zobacz»

II K 55/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 29 września 2015

Data publikacji: 20 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, ponowne umorzenie, umorzenie postępowania w wypadku, powtórne wydanie, śledztwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, izba karna, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, pokrzywdzony, placówka pocztowa, ponowne umorzenie, czyn, wymóg formalny, odrębny akt oskarżenia, umorzenie postępowania w wypadku, nowe sygnatury, powtórne wydanie, śledztwo w przedmiotowej sprawie, charakter prekluzyjny, akt oskarżenia w sprawie, rok prokuratury, wygaśnięcie uprawnienia, śledztwo, wydanie postanowienia o odmowie
Zobacz»

II AKz 672/09

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 października 2009

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, zaskarżone postanowienie, umorzenie postępowań, oskarżyciel, ponowne umorzenie śledztwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, pokrzywdzony, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, oskarżanie, treść zaskarżonego postanowienia, tryb publiczny, zaskarżone postanowienie, podstawa prawna umorzenia, umorzenie postępowań, oskarżyciel, treść zaskarżonego orzeczenia, wpływ na treść, decyzje prokuratorskie, prokuratura okręgowa w gliwicach, bezzasadne oskarżenie, ponowne umorzenie śledztwa, subsydiarny oskarżyciel posiłkowy, oskarżenie posiłkowe, prowadzenie postępowania przed sądem, przepis za podstawę
Zobacz»

VII Kz 427/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 12 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pokrzywdzony, umorzenie postępowań, zaskarżone postanowienie, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • akta dochodzeniowe, subsydiarny akt oskarżenia, pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego, pokrzywdzony, komisariat policji, brak skargi uprawnionego oskarżyciela, zryczałtowana równowartość wydatków, akt dochodzenia, brak ustawowych znamion czynu, umorzenie postępowań, zaskarżone postanowienie, umorzenie dochodzenia, rem, zażalenie, rzetelne rozpatrzenie, nowy akt oskarżenia, odpis, zażalenie do sądu rejonowego, data wpływu, kwiecień
Zobacz»

II AKz 618/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 października 2017

Data publikacji: 16 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, umorzenie postępowania przygotowawczego, oskarżyciel, zażalenie, pokrzywdzony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, umorzenie postępowania przygotowawczego, regionalny zarząd, dyrektor regionalny, oskarżyciel, zażalenie, warunek do wystąpienia, kształt skarg, kontrola oskarżenia, procesowy opis czynu, pokrzywdzony, zachowanie tożsamości czynu, niezmienność podmiotu czynu, wystąpienie z subsydiarnym aktem, wszczęte postępowanie przygotowawcze, etap wstępnej kontroli, umorzone postępowanie przygotowawcze, subsydiarny oskarżyciel posiłkowy, akt oskarżenia o przestępstwo, dwukrotna odmowa
Zobacz»

II AKz 131/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

subsydiarny akt oskarżenia, oskarżyciel subsydiarny, umorzenie śledztwa, postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • subsydiarny akt oskarżenia
 • Ważne frazy
  • subsydiarny akt oskarżenia, termin posiedzenia, oskarżyciel subsydiarny, weksel in blanco, akt oskarżenia czynu, umorzenie śledztwa, centrum, prowadzone postępowanie przygotowawcze, ujemna przesłanka procesowa, zawiadomienie o terminach, postanowienie, działanie przeciwne, postanowienie z dni, istnienie negatywnej przesłanki procesowej, zapadłe orzeczenie sądów, podstawa do rozpoznania sprawy, umorzenie sprawy, uchylenie i skierowanie sprawy, tożsamy czyn, zażalenie wniesione przez oskarżyciela
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Kopiec
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Robert Kirejew,  Waldemar Szmidt ,  Wiesław Kosowski
Data wytworzenia informacji: