Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1578/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-12-07

I ACz 682/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 września 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

sposób rozwiązania sporu, zwrot pozwu, próba mediacji, brak formalny pozwu, zażalenie, przewodniczący w sądzie okręgowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • sposób rozwiązania sporu, zwrot pozwu, próba mediacji, sporządzenie zażalenia, brak formalny pozwu, zażalenie, rygor zwrotu pozwu, termin tygodniowy, pełnomocnik ustanowiony przez sąd, przewodniczący w sądzie okręgowy, wyjaśnienie przyczyny, termin ustawowy, przedłużenie terminów, środek prawny, wniosek pełnomocnika powódki, udzielenie pomocy prawnej, wezwanie, wymóg formalny, uchylenie zaskarżonego zarządzenia, wniosek o przedłużenie
Zobacz»

III Cz 346/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 21 marca 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

faktyczne uzasadniające żądanie, zwrot pozwu, warunek pisma procesowego, zażalenie, określenie żądania, brak formalny pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • buczek, przytoczenie okoliczności faktycznych, faktyczne uzasadniające żądanie, wskazanie adresu zamieszkania, podanie imienia, wskazanie wartości przedmiotu sporu, zwrot pozwu, warunek pisma procesowego, dokładne określenie żądania, rygor zwrotu pozwu, zażalenie, określenie żądania, zażalenie powoda, brak formalny pozwu, udział komornika, podstawa postępowania egzekucyjnego, odpowiedź na wezwanie powoda, przedmiot sprawy, zarządzenie, personalia osoby
Zobacz»

II Cz 616/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 13 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktyczne uzasadniające żądanie, przytoczenie okoliczności faktycznych, warunek formalny pozwu, prawidłowo wypełniony weksel, kapitał pożyczki, brak formalny pozwu, zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego, wypowiedzenie umowy pożyczki, wysokość pożyczki, uzupełnienie braków formalnych pozwu, część kwot, zaskarżone zarządzenie, dostateczna podstawa do wydania, nauka prawa procesowego cywilnego, spłata pożyczki, termin spłaty, umowa zawarta zgodnie, formalne wymaganie, wierzyciel weksla, podstawa do zwrotu pozwu
Zobacz»

VIII C 57/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 października 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozew, próba mediacji, niedopuszczalność drogi sądowej, nadpłacona opłata, brak formalny, uchylenie nakazu zapłaty, sposób rozwiązania sporu, pozwany, sprzeciw, referendarz sądowy, propozycja ugodowego zakończenia sporu, droga sądowa w związku, sprawa w uzasadnieniu, ustalenie warunków spłaty, wytoczenie powództwa, konieczność odrzucenia pozwu, zapis przebiegu, tutejszy sąd rejonowy, wpłata dokonana w dniach, opłata sądowa od pozwu
Zobacz»

IV Cz 718/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 5 grudnia 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, wydział cywilny sądu rejonowego, urząd miejski, pozew w ogóle, zwrot pozwu w sprawie, warunek pozwu, uzasadnienie zarządzenia, pozew pisma, zażalenie powoda na zarządzenie, sprawą biegu, usunięcie braku formalnego pozwu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, adres, wezwanie sądu, zaskarżone zarządzenie, zwrot pozwu, określona osoba, ocena powodów, rozpoznawana sprawa, sprawa powodów
Zobacz»

I ACz 1545/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 września 2014

Data publikacji: 8 października 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, umorzenie postępowań, usunięcie braku formalnego pozwu, cofnięcie pozwu, pierwszeństwo zastosowań, przepis o procesie, uzasadnienie do postanowienia, zażalenie powódki, konina, postępowanie z powodu, elektroniczne postępowanie upominawcze, rozstrzygana sprawa, postępowanie odrębne, uprawnienie do składania oświadczeń, oświadczenie powódki o cofnięciu, wydanie decyzji o umorzeniu, obowiązek usunięcia braków, obligatoryjne umorzenie, postanowienie o umorzeniu, postępowanie po przekazaniu sprawy
Zobacz»

I ACz 110/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 24 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • matka, przytoczenie okoliczności faktycznych, wskazanie numeru, pełnomocnictwo do reprezentowania, faktyczne uzasadniające żądanie, brak formalny, życie powódki, system ewidencji ludności, wskazanie sposobu zapłaty, zaskarżone zarządzenie, remont sprzętu, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, zwrot pozwu, przedstawiciel ustawowy, podstawy formalnoprawne, żądanie i okoliczności faktyczna, obowiązek powoda, zakreślenie przez sąd, zażalenie powódki, doprowadzenie do upadłości
Zobacz»

I ACz 599/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

zażalenie, próba mediacji, zwrot pozwu, określenie żądania, przewodniczący w sądzie okręgowy, brak formalny pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • zażalenie, próba mediacji, zarządzenie, brak formalny i fiskalny, zwrot pozwu, pisma procesowe, dokładne określenie żądania, przyznanie pełnomocnika z urzędu, uzupełnienie braku formalnego, należna opłata sądowa, określenie żądania, opłata sądowa od pozwu, przewodniczący w sądzie okręgowy, uiszczenie opłaty, odpis pozwów, nieskuteczne działanie, bezskuteczny upływ terminów, opłata od zażalenia, brak formalny pozwu, prawidłowość wezwania
Zobacz»

II Cz 454/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 26 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • chmura, brak formalny pozwu, właściwość ogólna, zażalenie, usunięcie braków formalnych, zwykłe postępowanie procesowe, przeszkoda w wydaniu, wymóg pozwu, wyjątek od regulacji, stwierdzony brak formalny, sprawa do sądu właściwości, prawidłowe procedowanie, pozew sądu rejonowy, aktualny adres zamieszkania, rozpoznanie zażalenia powoda, postępowanie elektroniczne, nieaktualny adres, uzupełnienie pozwu, sposób odpowiedni, wniesiony pozew
Zobacz»

I ACz 4/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

brak formalny pozwu, zwrot pozwu, rozwiązanie sporów, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, zwrot pozwu, dzień pod rygorem, zwrot pisma, pismo sądowe, uzupełnienie braków formalnych pozwu, podanie adresów, rozwiązanie sporów, rygor zwrotu pozwu, odpis, adres zakładu, redakcja gazety, forma rozwiązania, żuk, spełnienie wymogów formalnych, wymóg formalny pozwu, pismo strony, zażalenie, pisma procesowe, podanie informacji
Zobacz»

VI P 544/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 22 września 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, usunięcie braku formalnego pozwu, formalny termin, południe, rejonowy lublin, warszawa, przekazanie sprawy w przypadku, zachód, przypisany termin, rygor umorzenia, pozew w elektronicznym postępowaniu, sposób odpowiedni, data doręczenia wezwania, wezwanie do usunięcia braków, umorzenie postępowań, uzupełnienie braków formalnych pozwu, własnoręczny podpis, elektroniczne postępowanie upominawcze, termin dwutygodniowy, złożenie pozwu
Zobacz»

I ACz 95/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 17 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

brak formalny pozwu, przewodniczący w sądzie okręgowy, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, zażalenie, określenie żądania pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, przewodniczący w sądzie okręgowy, roszczenie odsetkowe, pozew w zakresie roszczenia, usunięcie braku formalnego pozwu, uzupełnienie braków formalnych pozwu, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, omawiany brak, zażalenie, zadośćuczynienie, określenie żądania pozwu, polski urząd pocztowy, obowiązek dokładnego określenia, oddanie pisma, czynność zmierzająca do usunięcia, podanie wysokości, sformułowane żądanie pozwu, dzień od zgłoszenia szkody, oznaczenie sądu, dokładne określenie żądania
Zobacz»

VI Gz 116/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2013

Data publikacji: 27 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, prawidłowy adres, sprawą biegu, adresem przeciwników, pogląd wyrażany w piśmiennictwie, zwrot pozwu, zasada kontynuacji, umorzenie postępowań, kodeks postępowania cywilnego, wystąpienie uchybienia, zawieszenie postępowania, aktualny adres zamieszkania, rygor umorzenia, przypadków postępowań, brak podania, zażalenie, część pierwsza, prawidłowe doręczenie, kwestia formalna, usunięcie braku formalnego pozwu
Zobacz»

I Cz 51/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

brak formalny pozwu, zwrot pozwu, kwota pieniężna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, zwrot pozwu, wydział cywilny sądu rejonowego, żądanie w zakresie odsetek, małoletnie dziecko powodów, zastosowanie rygoru zwrotu pozwu, przedmiot zgłoszonych roszczeń, przedmiot żądania zapłaty, etap przedmiotu, dokładne sprecyzowanie żądania, ilość egzemplarzy, prawidłowe zarządzenie, doprecyzowanie żądania, wskazanie w piśmie, żądanie w odniesieniu, kwota pieniężna, usunięcie braków pozwu, wartość przedmiotu sporu, żądanie w piśmie, wzywanie powoda
Zobacz»

II Cz 2405/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 11 marca 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

faktyczne uzasadniające żądanie, zwrot pozwu, przewodnicząca w sądzie, brak formalny pozwu, oznaczenie wartości przedmiotu sporu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • faktyczne uzasadniające żądanie, przewodniczący w sądzie rejonowym, warunek formalny, zwrot pozwu, prawidłowy bieg, przewodnicząca w sądzie, brak formalny pozwu, pismo przez sąd, zaistniały brak, złożenie odpisu pozwu, podstawa do zwrotu pozwu, odpis pozwu i załączników, zarządzenie, sporządzenie odpisów, celu doręczenia, skuteczna czynność, czynienie rozważań, większość dokumentów, postacią sporządzenia, oznaczenie wartości przedmiotu sporu
Zobacz»

II Cz 463/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2 września 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, sprawa powództwa, brak formalny pozwu, pełnomocnictwo, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, zażalenie powoda, umorzenie postępowań, sygnatura, termin, skutek zażaleń, posiedzenie niejawne, prawda, siedziba, wrzesień, sentencja, czerwiec, uwzględnienie, wydział, uzasadnienie, skład
Zobacz»

I ACz 1164/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 czerwca 2013

Data publikacji: 24 września 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

brak formalny pozwu, przewodniczący w sądzie okręgowy, zwrot pozwu, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • adres zakładu, brak formalny pozwu, przewodniczący w sądzie okręgowy, podanie siedziby, adres zamieszkania, poszukiwanie adresu, przeprosiny, zwrot pozwu, wymóg podania, wymaganie formalne pozwu, podanie przez powódkę, zwrot pozwu z powodu, zażalenie, miejsce zamieszkania, wskazanie treści, podanie miejsca, uzasadnienie zaskarżone zarządzenie, spełnienie wymogów formalnych, wymóg formalny pozwu, wskazanie przez powódkę
Zobacz»

III Cz 1016/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 września 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

brak formalny pozwu, zwrot pozwu, zażalenie, zarządzenie przewodniczącego w sądzie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • brak formalny pozwu, usunięcie braku formalnego pozwu, przewodniczący w sądzie rejonowym, zwrot pozwu, doręczone wezwania, zastosowana kwalifikacja prawna, wezwanie pod rygorem zwrotu, termin do usunięcia braków, zażalenie, powodu zażaleń, dzień doręczenia wezwania, rygor zwrotu pozwu, wezwanie do usunięcia braków, wezwanie powódki, brak formalny wniosku, dochód i źródło utrzymania, zarządzenie przewodniczącego w sądzie, oświadczenie o stanie rodzinne, wykonawcza wykonalność, termin tygodniowy
Zobacz»

I ACz 862/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

brak formalny pozwu, zwrot pozwu, określenie żądania, przewodniczący w sądzie okręgowy, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • braki pisma procesowego
 • Ważne frazy
  • czynność dyspozycyjna, uzupełnienie braku formalnego, sposób odpowiedzialności, odpowiedzialność solidarna, brak formalny pozwu, pozwany, zwrot pozwu, określenie żądania, powodu pozwu, przewodniczący w sądzie okręgowy, zażalenie, przestępstwo, ściśle określona reguła, ukierunkowywanie, kolizyjność, dokonane wyłudzenie, inicjowanie procesu, pismo, zarządzenie, odsetka i koszt procesowy
Zobacz»

I ACz 107/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 stycznia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

braki pisma procesowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • brak formalny, przepis o doręczaniu, doręczanie pism procesowych, zażalenie, zakreślony termin, złożenie odpisu pozwu, złożenie sprzeciwu od orzeczenia, uchylenie zarządzenia, ustawą wniosków, aktualizacja opłaty za użytkowanie, odpis dla doręczenia, wniosek o ustalenie, pozew, rozpoznanie przez sąd powszechny, celu doręczenia, sprzeciw od orzeczenia samorządowego, potrzeba składania, orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego, warunek pisma procesowego, pierwotny wniosek
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Michalska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Kawińska – Szwed,  Mieczysław Brzdąk
Data wytworzenia informacji: