Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 840/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-02-11

I ACa 1578/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 listopada 2012

Data publikacji: 29 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

weksel, umowa kredytowa, pozwany, kredyt, in blanco, deklaracja wekslowa, umowa ugody, zabezpieczenie, bank, prawo wekslowe, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa kredytowa, pozwany, miejsce wystawienia, kredyt, weksel in blanco, in blanco, deklaracja wekslowa, umowa ugody, miejsce płatności, zabezpieczenie, bank, prawo wekslowe, poręczenie, treść weksla, zobowiązanie wekslowe, zobowiązanie, odsetka skapitalizowana, stosunek podstawowy, koperta
Zobacz»

I C 741/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ugoda, umowa kredytowa, kredytobiorca, prawo wekslowe, bank, deklaracja wekslowa, kredyt obrotowy, weksel własny, in blanco, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • ugoda, aneks, umowa kredytowa, kapitał, kredytobiorca, prawo wekslowe, wyciąg z ksiąg banku, bank, deklaracja wekslowa, wykup weksli, kredyt obrotowy, kredyt obrotowy w rachunku, suma wekslowa, weksel własny, bankowy tytuł egzekucyjny, miejsce płatności, odsetka, in blanco, pozwany, umowa kredytów
Zobacz»

I C 288/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

weksel, umowa ugody, in blanco, kredyt, pozwany, powodowy bank, prawo wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa ugody, in blanco, kredyt, wypełnienie weksli, przedmiotowa umowa kredytu, weksel in blanco, pozwany, limit kredytowy, przedmiotowa umowa ugody, aneks, zabezpieczenie przedmiotowej umowy, zawarta umowa ugody, powodowy bank, dłużnik, data stempla pocztowego, odsetka, prawo wekslowe, przedmiotowa umowa kredytowa, kopia
Zobacz»

II Ca 788/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 4 września 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

prawo wekslowe, przedawnienie, ugoda, deklaracja wekslowa, pozwany, zobowiązanie, poręczyciel, spółka, in blanco, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedawnienie, ugoda, deklaracja wekslowa, pozwany, zobowiązanie, poręczyciel, spółka, zarzut przedawnienia, suma wekslowa, in blanco, termin przedawnienia, roszczenie, weksel in blanco, saldo, weksel własny, powodowa spółka, wypełnienie weksli, wystawca weksla, prezes powódki
Zobacz»

I C 696/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 21 marca 2016

Data publikacji: 13 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

weksel, umowa ugody, przedawnienie, prawo wekslowe, kredyt obrotowy, poręczyciel, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, umowa ugody, przedawnienie, akt sądu okręgowego, prawo wekslowe, bankowy tytuł egzekucyjny, bieg przedawnienia, umowa kredytów, przedawnienie roszczeń, kredyt obrotowy, roszczenie wekslowe, klauzula wykonalności przez sąd, zamiejscowy wydział cywilny, wypełnienie weksli, poręczyciel, karta, uznanie niewłaściwe, in blanco, dłużnik, weksel in blanco
Zobacz»

VI ACa 51/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2019

Data publikacji: 5 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

weksel, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, in blanco, umowa ugody, przedawnienie, dług, poręczyciel, zobowiązanie, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, umowa przystąpienia do długu, in blanco, umowa ugody, przedawnienie, dłużnik główny, weksel in blanco, wypełnienie weksli, interwenient uboczny, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca weksla, dług, poręczyciel, zobowiązanie, termin przedawnienia, zabezpieczenie, zestawienie wpłat
Zobacz»

I C 376/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2013

Data publikacji: 10 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo wekslowe, kredyt, weksel do zapłaty, bank, kredytobiorca, umowa kredytowa, płatność, weksel własny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, kredyt, suma wekslowa, umowa kredytów, weksel do zapłaty, wystawca weksla, postanowienie ogólne, bank, kredytobiorca, umowa kredytowa, posiadacz weksla, płatność, przedstawienie weksla do zapłaty, weksel własny, zobowiązanie wekslowe, pozwany, remitent, odsetka, prawo wekslowe i czekowe, numer
Zobacz»

I ACa 1364/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

weksel, ugoda, in blanco, przedawnienie, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, pozwany, nakaz zapłaty, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, ugoda, stosunek podstawowy, in blanco, weksel in blanco, przedawnienie, deklaracja wekslowa, strona powodowa, prawo wekslowe, aneks, uzupełnienie weksla, powodowa spółka, weksel gwarancyjny, roszczenie wynikające ze stosunku, pozwany, dochodzone roszczenie wekslowe, nakaz zapłaty, treść weksla, płatność, przedawnienie roszczenia
Zobacz»

I C 777/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

prawo wekslowe, powodowy bank, in blanco, przedawnienie, deklaracja wekslowa, weksel własny, nakaz zapłaty, płatność, kredyt obrotowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, powodowy bank, in blanco, przedawnienie, weksel in blanco, bank spółdzielczy, dłużnik wekslowy, deklaracja wekslowa, weksel własny, termin przedawnienia, zarzut wypełnienia weksli, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, wystawca, roszczenie ze stosunku podstawowego, roszczenie z weksli, postępowanie upadłościowe, data płatności, płatność, kredyt obrotowy
Zobacz»

I C 2327/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 23 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

weksel, ugoda, prawo wekslowe, pozwany, płatność, nakaz zapłaty, zobowiązanie, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, ugoda, protokół z dni, prawo wekslowe, pozwany, kolejna ugoda, stosunek podstawowy, przesłuchanie powoda, e, płatność, nakaz zapłaty, dzień wypełnienia weksla, porozumienie wekslowe, data wystawienia weksla, odsetka, umowa użyczenia, zobowiązanie, in blanco, rata, data płatności
Zobacz»

VIII GC 66/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 października 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ugoda, weksel własny, pozwany, zobowiązanie, prawo wekslowe, in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • ugoda, weksel własny, pozwany, zobowiązanie, zobowiązanie wekslowe, wykup weksli, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wierzytelność, remitent, paliwo, wystawca weksla własny, weksel załączony do pozwu, pozwany weksel, in blanco, wierzyciel, wykonanie ugody, wpływ błędów, wystawienie weksla, skutek prawny oświadczenia
Zobacz»

I ACa 1156/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 września 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, in blanco, deklaracja wekslowa, poręczyciel, kredytobiorca, bank, spłata kredytów, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, umowa kredytu inwestycyjnego, in blanco, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, poręczyciel wekslowy, poręczyciel, wypełnienie weksli, treść porozumienia wekslowego, kredytobiorca, bank, zobowiązanie wekslowe, umowny termin spłaty, wystawca weksla, spłata kredytów, dłużnik wekslowy, wierzytelność, wykorzystany kredyt, umowa
Zobacz»

I ACa 1039/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 15 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

weksel, bank, umowa kredytowa, prawo wekslowe, kredytobiorca, zabezpieczenie, zobowiązanie, pozwany, kredyt, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, bank, umowa kredytowa, prawo wekslowe, aneks, poręczenie wekslowe, kredytobiorca, zabezpieczenie, zobowiązanie, dokument weksla, zobowiązanie kredytowe, strona powodowa, pozwany, kredyt, deklaracja wekslowa, zmiana umowy kredytowej, wystawca weksla, zabezpieczenie spłaty zobowiązania, kredytodawca, pierwsze prawo
Zobacz»

I ACa 299/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 czerwca 2013

Data publikacji: 4 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

weksel, ugoda, pozwany, prawo wekslowe, in blanco, należność, płatność, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, ugoda, pozwany, prawo wekslowe, in blanco, zmiana tekstów, należność, wykup weksli, zmiana przedmiotowa powództwa, bieżący zakup, płatność, stosunek podstawowy, termin płatności, tekst weksla, dostarczony towar, zapłata, zobowiązanie wekslowe, suma należności z faktur, zaleganie w płatności, przedłożony dowód wpłat
Zobacz»

I C 777/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2017

Data publikacji: 27 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

weksel, prawo wekslowe, powodowy bank, spółka, zobowiązanie, kredyt, deklaracja wekslowa, in blanco, poręczyciel, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, prawo wekslowe, powodowy bank, spółka, zobowiązanie, kredyt, deklaracja wekslowa, zobowiązanie spółki, in blanco, zobowiązanie wekslowe, wspólnik spółki cywilnej, zapłata weksla, poręczyciel, weksel in blanco, wystawca, poręczyciel wekslowy, pozwany, nakaz zapłaty, umowny termin spłaty, umowa kredytów
Zobacz»

II C 1542/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 2 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

weksel, pozwana spółka, in blanco, powodowy bank, poręczyciel, kredytobiorca, prawo wekslowe, spłata kredytów, należność, rachunek bieżący
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, pozwana spółka, in blanco, weksel in blanco, powodowy bank, poręczyciel, spółka komandytowa, kredytobiorca, prawo wekslowe, poręczyciel weksla, faktura, wypowiedzenie umowy kredytu, kontrahent pozwanej spółki, spłata kredytów, wystawca weksla, suma wekslowa, historia operacji, należność, uzupełnienie weksla, rachunek bieżący
Zobacz»

I C 490/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

prawo wekslowe, in blanco, deklaracja wekslowa, weksel własny, pozwany, kredyt, kredytobiorca, weksel do zapłaty, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, in blanco, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, weksel własny, wystawca, pozwany, waluta, uzupełnienie weksla, przedstawienie weksla, prezes zarządów, kredyt, poręczenie wekslowe, kredytobiorca, kapitał zakładowy, oznaczenie remitenta, weksel do zapłaty, złożenie podpisu na wekslu, wysokość długu, zabezpieczenie
Zobacz»

I ACa 347/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

weksel, bank, ugoda, in blanco, deklaracja wekslowa, poręczyciel, zabezpieczenie, spłata zadłużenia, pozwany, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, bank, ugoda, in blanco, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, pożyczka, wypełnienie weksli, prawne zabezpieczenie spłaty, zasada spłaty, poręczyciel, zabezpieczenie, zabezpieczenie spłaty zadłużenia, spłata zadłużenia, przedmiotowy weksel, debet, aneks do ugody, pozwany, porozumienie, kredyt
Zobacz»

I C 1233/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 stycznia 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

prawo wekslowe, in blanco, weksel własny, przedawnienie, rachunek bieżący, płatność, bank, kredyt obrotowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, przedmiotowy weksel, in blanco, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, wypełnienie weksli, miejsce płatności, przedawnienie, rachunek bieżący, weksel in blanco, zawarte porozumienie, płatność, bank, wystawca, pismo, dłużnik, wierzytelności kredytowe, kapitał, kredyt obrotowy, udział następcy prawnego
Zobacz»

I C 434/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 6 marca 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

poręczyciel, przedawnienie, prawo wekslowe, in blanco, bank, kredytobiorca, kredyt, płatność weksla, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczyciel, przedawnienie, prawo wekslowe, weksel in blanco, in blanco, bank, kredytobiorca, kredyt, poręczenie, data płatności, wystawca weksla, płatność weksla, dłużnik solidarny, wypełnienie weksli, poręczyciel wekslowy, deklaracja wekslowa, wezwanie do wykupu, małżonka poręczyciela, przedawnienie roszczenia, roszczenie z weksli
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Kawińska-Szwed,  Mieczysław Brzdąk ,  Ewa Solecka
Data wytworzenia informacji: