Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 701/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-12-01

I C 24/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2023

Data publikacji: 12 stycznia 2024

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

rów, woda opadowa, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, wóda, nieruchomość, osuszenie, właściciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • rów, woda opadowa, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, wóda, rurociąg, nieruchomość, opad, pozwolenie wodnoprawne, prawidłowy przepływ, podmakanie, brak sprecyzowania, osuszenie, poziom wody, nieruchomość powoda, właściciel, grunt, pozwany, gil, przepływ wody
Zobacz»

II Ca 1035/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2 lutego 2016

Data publikacji: 10 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

woda opadowa, wóda, budynek, nieruchomość powódki, odprowadzanie wody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • woda opadowa, wóda, budynek, system drenażowy, nieruchomość powódki, instalacja drenażowa, odprowadzanie wody, poziom wody, posesja, odprowadzanie wód opadowych, pozwany, szambo, służebność, przyczyna złego stanu, kanalizacja, budynek powódki, zły stan techniczny budynku, odprowadzające wody, opinia podstawowa, niesprawność systemu
Zobacz»

IX Ca 609/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2020

Data publikacji: 7 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, nieruchomość, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, zaniechanie naruszenia, nieruchomość, granica działki, działka powoda, nakazanie, inwestycja, plan, właściciel, roszczenie negatoryjne, roszczenie o przywrócenie stanu, budowa kanalizacji, studnie rewizyjne, sądowi spis, wykupienie działki, kanalizacja sanitarna, przesunięcie granic, zagospodarowanie przestrzenne, wniosek o przyznanie kosztów
Zobacz»

II Ca 735/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

przywrócenie stanu zgodnego, właściciel, stan zgodny z prawem, pozwany, żądanie przywrócenia stanu, nieruchomość powódki, władztwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • cokół, przywrócenie stanu zgodnego, właściciel, stan zgodny z prawem, słupek, pozwany, prawo własności powódki, cegła klinkierowa, grunt powódki, żądanie przywrócenia stanu, dzierżawa, zmiana pktu, podmurówka, nieruchomość powódki, roszczenie negatoryjne, naruszenie prawa własności, zmiana w operacie ewidencji, sfera władztwa, władztwo, żądanie przywrócenia stanu zgodnego
Zobacz»

III Ca 1556/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 23 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, nieruchomość, naruszenie własności, żądanie przywrócenia stanu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • krawężnik, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, nieruchomość, sopel, naruszenie własności, usunięcie stanu naruszenia, podważenie stanowiska, opisany wymóg, śródmieście w łodzi, pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu, żądanie przywrócenia stanu zgodnego, analizowany zarzut, żądanie przywrócenia stanu, wiarygodność zeznania powódki, pozwany, nieruchomość należąca do powodów, oddalenie żądania, posesja powoda
Zobacz»

II Ca 200/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 28 marca 2023

Data publikacji: 4 grudnia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

władztwo nad rzeczą, pozwany, działka powódki, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, nieruchomość powódki, pozbawienie właściciela faktycznego władztwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • płot, wydanie nieruchomości, władztwo nad rzeczą, pozwany, roszczenie windykacyjne, działka powódki, faktyczne władztwo nad rzeczą, prawa własność, przywrócenie stanu zgodnego, sprawa ponoszenia, stan zgodny z prawem, zaniechanie naruszenia, wyłączna własność powódki, nieruchomość powódki, pozbawienie właściciela faktycznego władztwa, majątek wspólny, kwota ze skarbu państwa, wspólność majątkowa małżeńska, pomoc prawna, brama
Zobacz»

I ACa 903/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

drzewo, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, woda, wóda, nieruchomość powódki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • potok, drzewo, ściek, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, kanalizacja, gleba, ciek, dolina, dalsze naruszenie, drzewostan, woda, szkoda na nieruchomości, zanieczyszczenie, wóda, nieruchomość powódki, metal ciężki, sprecyzowanie, marszałek województwa, celu zapobieżenia
Zobacz»

III Ca 1720/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2018

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • właściciel, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, baza prawna, ochrona własności, kontrolowana sprawa, przymusowe wykonanie, rów melioracyjny, gmina, prawa własność, roszczenie, przepust drogowy, opisana działka gruntu, cudza własność, wkroczenie w sferę uprawnień, władztwo nad rzeczą, ingerencja, sfera uprawnień właściciela, odpływ wody, grunt sąsiedni
Zobacz»

XV Ca 74/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, rura, otwór okienny, woda opadowa, elewacja zachodnia, wóda, budynek, zabytek, korzystanie z nieruchomości sąsiedniej, zagospodarowanie przestrzenne, przeciętna miara, zamurowanie otworu, pozwolenie, wykonywanie prawa własności, prawo wodne, stan zgodny z prawem, prawo budowlane, budowa, pierzeja, zakłócenie
Zobacz»

I C 199/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zakopanem

Data orzeczenia: 29 stycznia 2019

Data publikacji: 28 grudnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kruszywo, władztwo, działka powoda, stan poprzedni, stan zgodny z prawem, szlak, przywrócenie stanu poprzedniego, właściciel, przywrócenie stanu zgodnego, metrum szerokości, metr szerokości, własność, nieruchomość, kodeks cywilny, roszczenie negatoryjne, twierdzenie powoda o okolicznościach, roszczenie, żwir, pas gruntu, pozwany
Zobacz»

I C 1352/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 3 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, współwłaściciel, stanowiąca droga, nieruchomość wspólna, wezwanie do przywrócenia, usunięcie ogrodzenia, wydanie części nieruchomości, nakazanie, niezabudowaną nieruchomość, protokół z rozprawy, właściciel, roszczenie windykacyjne, kamień, zakres współposiadania, znaczenie pierwszorzędne, stanowiąca część, część spornej działki, współkorzystanie z rzeczy wspólnej
Zobacz»

V Ca 143/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2012

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • domek letniskowy, zakaz wkraczania, garaż, nieruchomość, pozwany, zakup i zamontowanie, własność powódki, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, stan poprzedni, zniszczenie drzwi, orzeczenie zakazów, nakazanie, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, przekazanie powódki, działka powódki, prawa własność, postawienie ogrodzenia, bezumowne korzystanie z nieruchomości
Zobacz»

I Ca 483/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 2 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stan zgodny z prawem, nieruchomość, przywrócenie stanu zgodnego, budowa domów, zasiedzenie, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, decyzja administracyjna, fundament pod budowę, przywrócenie do stanu, prawo własności powoda, rozebranie ogrodzenia, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozwolenie na budowę, sposób przywrócenia, siatka ogrodzeniowa, ogrodzenie działki, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, decyzja wójta gminy, płyta betonowa, koma
Zobacz»

I C 386/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 28 grudnia 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wodociąg, przyłącze wodociągowe, woda, woda do nieruchomości, nieruchomość, doprowadzające wody, trójnik, protokół rozprawy, woda do budynku, sieć wodociągowa, linia wodociągowa, rura, teren nieruchomości powoda, posesja, naruszenie własności, właściciel, wyrazić zgodę, prawa własność, e, wykaz użytkowników
Zobacz»

I C 1079/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 15 stycznia 2021

Data publikacji: 10 lutego 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • służebność drogi koniecznej, nieruchomość powódki, granica drogi, stan zgodny z prawem, masy ziemne, wykop, naruszenie prawa własności, zakazanie, biegły sądowy, dalsze naruszenie, nasyp ziemny, przejezdność, działka powódki, działka należąca do powódki, kolor zielony, powierzchnia drogi, masa ziemi, szerokość drogi, pozwany, teren
Zobacz»

II Ca 185/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2015

Data publikacji: 10 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, nieruchomość sąsiednia, przeciętna miara, nieruchomość, tuja, budynek powodów, stosunek miejscowy, zakłócenie, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, ściana budynków gospodarczych, prawa własność, zaniechanie naruszenia, gospodarcze przeznaczenie nieruchomości, okresy susz, zachodnia ściana, działanie właściciela nieruchomości, wykonanie tynków zewnętrznych, krzew, właściciel
Zobacz»

III Ca 498/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 listopada 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • baza prawna, właściciel, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, naruszenie własności, brzezina, geodeta, grunt, władztwo nad rzeczą, ochrona własności, postępowanie rozgraniczeniowe, stronę płotu, słupki metalowe, pozbawienie właściciela, prawa własność, roszczenie, naruszenie własności powódki, cudza własność, nieruchomość, roszczenie windykacyjne
Zobacz»

I C 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sulęcinie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • naruszenie własności, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, nowa linia, dalsze naruszenie prawa, naruszenie prawa własności, przebieg linii energetycznej, nieruchomość, roszczenie, istniejąca linia, kabel energetyczny, roszczenie negatoryjne, istniejąca kotłownia, przyłącze kablowe, roszczenie windykacyjne, sfera uprawnień właściciela, zakres roszczenia, pozbawienie właściciela faktycznego władztwa, zaniechanie dalszych naruszeń, nadużycie prawa podmiotowego
Zobacz»

I C 134/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 5 lutego 2014

Data publikacji: 15 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • płot, podmurówka, trwały element, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, urządzenie graniczne, postaci siatki, przebieg granicy, pozwany, działka należąca do powódki, nieruchomość, sfera prawa własności, oddalenie wniosku o zasiedzenie, granica gruntu, ojciec powódki, geodeta, pozbawienie właściciela faktycznego władztwa, część działki, grunt sąsiedni, rodzic stron
Zobacz»

I C 64/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 27 września 2019

Data publikacji: 21 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przepompownia, przyłącze kanalizacyjne, stan zgodny z prawem, awaria, naruszenie prawa własności, przywrócenie stanu zgodnego, kanalizacja, właściciel, sieć, ugodowe rozwiązanie problemu, pozwany, zgoda, możliwość odłączenia, nieruchomość, władztwo nad rzeczą, zaniechanie naruszeń praw, wypowiedzenie, woda i odprowadzenie ścieków, próby ugodowe, wspólność ustawowa majątkowa małżeńska
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Wójtowicz,  Joanna Naczyńska
Data wytworzenia informacji: