Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 451/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2018-01-04

Sygn. akt I ACa 451/17

POSTANOWIENIE

Dnia 4 stycznia 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :

SSA Ewa Jastrzębska

Sędziowie :

SA Anna Bohdziewicz

SA Joanna Naczyńska (spr.)

Protokolant :

Katarzyna Noras

po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2018 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie

z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt I C 175/15

p o s t a n a w i a :

odrzucić apelację.

SSA Anna Bohdziewicz SSA Ewa Jastrzębska SSA Joanna Naczyńska

Sygn. akt I ACa 451/17

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 17 lutego 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił powództwo powoda A. K. wniesione przeciwko pozwanemu (...) SA w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i nie obciążył powoda kosztami procesu. Powód w dniu 29 lutego 2017r. wniósł apelację od tego wyroku.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Sąd Rejonowy w Częstochowie postanowieniem z 18 stycznia 2016r. ogłosił upadłość powoda obejmującą likwidację jego majątku i wyznaczył syndyka w osobie P. W. (sygn. akt VIII GU 128/15). Przedmiotem sporu jest wierzytelność z tytułu zaciągniętego przez powoda kredytu hipotecznego, podlegająca zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym sędziemu- komisarzowi.

Choć ogłoszenie upadłości nie pozbawiło powoda zdolności procesowej, niemniej zgodnie z art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe – z chwilą ogłoszenia upadłości powoda, stroną toczącego się postępowania sądowego stał się syndyk, który działa na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Ogłoszenie upadłości powoduje ipso iure skutek procesowy w postaci utraty legitymacji procesowej upadłego, a reguła ta dotyczy zarówno postępowań wszczętych przed ogłoszeniem upadłości, jak i postępowań wszczętych po ogłoszeniu upadłości.

Skoro powód utracił legitymację procesową i nie posiadał jej już w chwili wnoszenia apelacji, zatem nie mógł skutecznie zaskarżyć wyroku Sądu Okręgowego. Z tej to też przyczyny Sąd Apelacyjny - w oparciu o art. 370 k.p.c. w związku z art. 373 k.p.c. odrzucił apelację powoda, jako niedopuszczalną.

SSA Joanna Naczyńska SSA Ewa Jastrzębska SSA Anna Bohdziewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Jastrzębska,  Anna Bohdziewicz
Data wytworzenia informacji: