Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V AGa 163/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2019-03-15

IX GC 1166/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2020

Data publikacji: 28 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

pozwana spółka, dokument akcji, okaziciel, rada nadzorcza, kurator, ustalenie nieistnienia uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, dokument akcji, dokument na okaziciela, okaziciel, rada nadzorcza, śródmieście w krakowie, kurator, ustalenie nieistnienia uchwały, kapitał zakładowy, interes prawny, walne zgromadzenie akcjonariuszy, rejestr przedsiębiorców, postępowanie rejestrowe, nieważność, dekret, przedmiotowa uchwała, kworum, rejestracja dokumentów, uchwała zgromadzenia akcjonariuszy, statut
Zobacz»

VII AGa 123/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, uchwała, walne zgromadzenie, dokument akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, akcja imienna, głos, uchwała, kapitał zakładowy, emisja, pokrzywdzenie akcjonariusza, prawo poboru, nowa akcja, głosowanie, akcja uprzywilejowana, walne zgromadzenie, porządek obrad, dokument akcji, podwyższenie kapitału, zmiana statutów, zbycie akcji, księga akcyjna
Zobacz»

I ACa 1181/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja, walne zgromadzenie, legitymacja, zaskarżona uchwała, pozwana spółka, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja, walne zgromadzenie, siedziba, nowa akcja, legitymacja, zaskarżona uchwała, droga emisji, rachunek papierów wartościowych, akcja zwykła, zbycie, wkład niepieniężny, pozwana spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, subskrypcję prywatną, nieważność uchwały walnego zgromadzenia, akcjonariusz spółki, zapis na rachunku, spółka publiczna
Zobacz»

I AGa 40/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 lipca 2020

Data publikacji: 15 września 2021

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, akcjonariusz pozwanej spółki, dokument akcji na okaziciela, status akcjonariusza, zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dekret, walne zgromadzenie, akcjonariusz pozwanej spółki, akcja o numerach, dokument akcji na okaziciela, rejestracja akcji, posiadanie akcji, inkaso, status akcjonariusza, przedmiot depozytu, sprawa rozpatrzenia, zgromadzenie akcjonariuszy, papier wartościowy, akcja pozwanej spółki, głos, zastaw, posiadacz, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, sporna akcja, rozpatrzenie i zatwierdzenie
Zobacz»

XX GC 312/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, emisja akcji, dematerializacja, zaprotokołowanie sprzeciwu, ustawa o rachunkowości, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy, ustawa o ofercie, jednostka powiązana, prawo głosu, pełnomocnik powodów, głosowanie, warrant, omawiana uchwała, porządek obrad, udział akcjonariusza, stanowisko członka rady nadzorczej, akcjonariusz uprawniony z akcji, udział w walnym zgromadzeniu
Zobacz»

VII AGa 565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zaskarżona uchwała, duplikat, stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz pozwanej spółki, akcja na okaziciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • sporna akcja, zaskarżona uchwała, pokrzywdzenie akcjonariusza, duplikat, prawo głosu, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, część akcji, prawy głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, prawo do akcji, statut spółki, dobry obyczaj, głosowanie, skarb państwa, treść zaskarżonej uchwały, akcjonariusz pozwanej spółki, akcja na okaziciela, uchylenie zaskarżonej uchwały, uchybienie formalne
Zobacz»

VI Ga 120/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, akcja na okaziciela, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, rejestr, akcja na okaziciela, akcja imienna, formalne zwołanie, umowa sprzedaży akcji, kapitał zakładowy, komplementariusz, uchwała, lista akcjonariuszy, odbycie walnego zgromadzenia, kognicja sądu rejestrowego, prawo głosu, statut, spółka akcyjna, walne zgromadzenie w dniach, zarząd, umowa użytkowania
Zobacz»

VI GC 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, zaskarżona uchwała, akcja na okaziciela, nadzwyczajne walne zgromadzenie, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • interes spółki, wartość nominalna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, akcja imienna, zaskarżona uchwała, zgoda akcjonariusza, dobry obyczaj, nabycie akcji własnych, umorzenie przymusowe, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, nadzwyczajne walne zgromadzenie, statut, droga potrącenia, sprzedaż akcji, rada nadzorcza, umorzenie akcji, kapitał, uchylenie uchwały
Zobacz»

I ACa 507/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz pozwanej spółki, status akcjonariusza, nieważność uchwały, akcja na okaziciela, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz mniejszościowy, dekret, akcjonariusz pozwanej spółki, przymusowy wykup, udział w walnym zgromadzeniu, złożenie do depozytu, status akcjonariusza, depozyt sądowy, domniemanie, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, skarb państwa, akcjonariusz większościowy, wykup akcji, nieważność uchwały, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, sprzeczność uchwały, przedmiot świadczenia do depozytu, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

X GC 1057/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

akcjonariusz, spółka, walne zgromadzenie, nieważność uchwały, dokument akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, przymusowy wykup, spółka, walne zgromadzenie, procedurze przymusowej, uchwała walnego zgromadzenia, nieważność uchwały, wykup akcji, komentarz, walne zgromadzenie spółki, akcjonariusz większościowy, akcja spółki, dokument akcji, wniesienie powództwa, proponowany porządek obrad, zwyczajne walne zgromadzenie, zwyczajne zgromadzenie wspólników, zaskarżenie uchwały, kapitał zakładowy, sprzeczność z ustawą
Zobacz»

V ACa 780/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 2 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, dokument akcji, walne zgromadzenie, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, głosowanie, dokument akcji, interes spółki, walne zgromadzenie, uchwała, podwyższenie kapitału, udział w zgromadzeniach, zwyczajne walne zgromadzenie, dokapitalizowanie, prawo głosu, brak wszechstronnego rozważenia całości, prawo poboru akcji, kapitał zakładowy, akcji nowych, emisja, obyczaj, instancja dowolna
Zobacz»

I ACz 1970/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dokument akcji, spółka, akcja na okaziciela, walne zgromadzenie akcjonariuszy, prawo z akcji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dokument akcji, spółka, akcja na okaziciela, zwyczajne walne zgromadzenie, dotychczasowy akcjonariusz, jednoczesne wyłączenie, prawo poboru, akcja spółki, walne zgromadzenie akcjonariuszy, podwyższenie kapitału zakładowego, unieważnianie, zabezpieczenie, minister skarbu państwa, zawieszenie postępowania rejestrowego, prawo z akcji, sprawa podwyższenia, zmiana statutu spółki, wyłączenie prawa, rejestr przedsiębiorców krajowego rejestru, akcja o numerach
Zobacz»

VI ACa 1917/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

akcja, akcjonariusz, walne zgromadzenie, nieważność uchwały, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, akcjonariusz, walne zgromadzenie, zwołanie walnego zgromadzenia, podwyższenie kapitału zakładowego, pokrzywdzenie akcjonariusza, rejestr handlowy dział, przyczyna nieważności uchwały, spółka akcyjna, nowa akcja, dotychczasowa akcja, spółka towarzystwa, udział w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz spółki, nieważność uchwały, akcja o wartości nominalnej, akcjonariusz prawa, przyjęcie wadliwości, pozwana spółka, podwyższenie wartości nominalnej
Zobacz»

XVI GC 784/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

uchwała, akcja, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, akcja, pokrzywdzenie akcjonariusza, objęcie akcją, powzięcie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, powództwo o uchylenie uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, pozwana spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponowne nabycie, droga emisji, wycena udziałów
Zobacz»

VIII Ga 43/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 3 lipca 2014

Data publikacji: 14 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

dokument akcji, akcjonariusz, walne zgromadzenie, spółka, rada nadzorcza, kurator, akcja na okaziciela, wydanie duplikatów, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • dokument akcji, akcjonariusz, walne zgromadzenie, narodowy fundusz inwestycyjny, spółka, dokument na okaziciela, rada nadzorcza, kurator, akta rejestrowe, dekret, akcja na okaziciela, statut spółki, mandat członka rady, wypis, nowy dokument, prawomocne postanowienie o umorzeniu, wydanie duplikatów, uchwała, kadencja, akcja zwykła na okaziciela
Zobacz»

XXVI GC 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

akcja, nieistnienie uchwały, walne zgromadzenie, pozwana spółka, rada nadzorcza, zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, zarządca, księga akcyjna, nieistnienie uchwały, stwierdzenie nieistnienia uchwały, walne zgromadzenie, rada nadzorcza spółki, pozwana spółka, rada nadzorcza, zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności, organ spółki, zgoda wierzycieli, powiadomienie zarządu, lista akcjonariuszy, prawo głosu z akcji, powództwo ewentualne, wykonywanie prawa głosu, akcjonariusz większościowy
Zobacz»

XXVI GC 560/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 24 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

akcja, nadzwyczajne walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności, ustalenie nieistnienia, nieważność uchwały, interwenient uboczny, zgromadzenie akcjonariuszy, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, nadzwyczajne walne zgromadzenie, księga akcji, stwierdzenie nieważności, głosowanie, ustanowienie zarządcy, ustalenie nieistnienia, nieważność uchwały, interwenient uboczny, ogólny następca, zgromadzenie akcjonariuszy, osoby zarządcy, zastępca pośredni, roku zarządców, zajęte prawo, spółka, zmiana statutu spółki, interwenient uboczny o zasądzenie, zarząd, siedziba
Zobacz»

XXVI GC 153/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

zaskarżona uchwała, akcja na okaziciela, duplikat, pozwana spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • zaskarżona uchwała, statut spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, tekst jednolity statutu, sporna akcja, pozbawienie akcjonariuszy, prawo głosu z akcji, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, akcja na okaziciela, wykonywanie prawa głosu, duplikat, pozwana spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, minister skarbu państwa, prokuratura okręgowa w warszawie, stwierdzenie nieważności, ustalenie tekstu, miasto stołeczne warszawy, siedziba
Zobacz»

I ACa 765/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

akcja, uchwała, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, wykup akcji, przymusowy wykup, odkup akcji, mniejszościowy akcjonariusz, uchwała, akcjonariusz spółki, spółka, cena wykupu, porządek obrad, zwyczajne walne zgromadzenie, uchylenie uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, procedura ustaleń, procedura wykupu, spółka akcyjna, biegły rewident, ustalenie ceny, stwierdzenie nieważności, żądanie odkupu
Zobacz»

VII AGa 37/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 7 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

akcja na okaziciela, dokument akcji, akcjonariusz, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja na okaziciela, dokument akcji, akcja imienna, akcjonariusz, wydanie dokumentów akcji, wartość nominalna, księga akcyjna, przeniesienie akcji, posiadanie akcji, odcinek zbiorowy, umowa, pozwana spółka, przeniesienie posiadania, związek przyczynowy, rozporządzanie akcjami, szkoda, nabycie akcji, depozyt, sprzedaż akcji, przedmiotowe zaświadczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Olga Gornowicz-Owczarek,  Aleksandra Janas ,  Irena Piotrowska
Data wytworzenia informacji: