Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 980/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2014-01-28

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, termin usunięcia, umowa, wynagrodzenie, dzień zwłoki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zwłoka w usunięciu wady, pozwany, termin usunięcia, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, termin usunięcia, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac, wykonanie przedmiotu umowy, termin wyznaczony na usunięcie
Zobacz»

I ACa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, wysokość kary umowna, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów, sposób wykonania prac, należne pozwane wynagrodzenie
Zobacz»

VIII Ga 307/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 2 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

pozwany, miarkowanie kary umownej, zwłoka w usunięciu wady, wynagrodzenie umowne, umowa, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, termin, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie, nawiewnik
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, usunięcie wady, dłużnik, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, zwłoka, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy
Zobacz»

I ACa 1196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zwłoka, termin, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wada, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa
Zobacz»

XXV C 868/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 listopada 2013

Data publikacji: 28 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu, dłużnik, dzień zwłoki, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, most przez rzekę, przebudowa mostu, nota księgowa, wada stwierdzona przy odbiorze, zwłoka w usunięciu, kompensacyjna kara, środek obrony, żądanie zmniejszenia kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, załącznik, wierzyciel, sposób usunięcia wady, prokuratoria generalna skarbu państwa, wynagrodzenie netto, dzień zwłoki, umowa, żądanie dłużnika
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, dłużnik, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran
Zobacz»

VIII Ga 34/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 czerwca 2022

Data publikacji: 15 września 2022

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, dłużnik, pozwany, dokumentacja, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • inwentaryzacja geodezyjna, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, ocena prawidłowa, wykonanie przedmiotu umowy, zmniejszenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

opóźnienie, wysokość kary umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy, termin usunięcia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, termin usunięcia, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania
Zobacz»

III Ca 436/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 22 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie netto, miarkowanie wysokości kary umownej, strona wykonawcy, odstąpienie od umowy, kara umowna równa, zasadność miarkowania, rażące wygórowanie, plac robót, przypadek opóźnienia, uzasadniające miarkowanie, dzień opóźnienia, teren robót, uporządkowanie terenu, pozwany, wypadek odstąpienia, umowa o wykonanie robót
Zobacz»

IX Ca 758/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2018

Data publikacji: 31 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, dłużnik, wykonanie przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, dłużnik, zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, świadomość braku obowiązku, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika, uniknięcie przymusu
Zobacz»

I ACa 351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wysokość kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, podręcznik, uczeń, europejski fundusz społeczny
Zobacz»

V ACa 133/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, usunięcie wady, przedmiot umowy, pozwany, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, opóźnienie, usunięcie wady, przedmiot umowy, opóźnienie w usunięciu wady, pozwany, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, przekazanie przedmiotu umowy, zakończenie roboty, odbiór końcowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie pracy, termin zakończenia, wada stwierdzona przy odbiorze, teren zielony, inżynier kontraktu, nierówność, dokumentacja projektowa, skarpa, termin
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, dłużnik, opóźnienie, zwłoka, pozwany, wysokość kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

pozwany, miarkowanie kary umownej, umowa, wada, wysokość kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony
Zobacz»

XII Ga 891/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022

Data publikacji: 1 września 2022

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, dzień zwłoki, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia
Zobacz»

I ACa 1867/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zwłoka w usunięciu wady, pozwany, dzień zwłoki, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zatoka autobusowa, usterka, zwłoka w usunięciu wady, poprzedzające wydanie, wydanie wyroku, okres rękojmi, pozwana kara umowna, pozwany, pobrana kara, studzienka ściekowa, dzień zwłoki, odsetka, miarkowanie kary umownej, umowa łącząca strony procesu, wartość ofertowa, wysokość kary umowna, opóźnienie od kwot, województwo, wada stwierdzona przy odbiorze, robota poprawkowa
Zobacz»

I ACa 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

pozwany, zwłoka w usunięciu wady, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • drut, usunięcie usterki, pozwany, komisja, zwłoka w usunięciu wady, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, termin, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny, gotowość odbioru prac, rękojmia i gwarancja, redukcja
Zobacz»

I ACa 539/13

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, pozwany, przedmiot umowy, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, część dofinansowania, wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, znaczne wykonanie, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej, dostawa materiałów, zakończenie roboty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Sugier,  Małgorzata Wołczańska
Data wytworzenia informacji: