Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACz 275/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2014-03-20

Sygn. akt V ACz 275/14

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Iwona Wilk

Sędziowie SA Grzegorz Stojek (spr.)

SA Janusz Kiercz

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. N.

o ochronę dóbr osobistych

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

z dnia 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt I C 289/13

p o s t a n a w i a : oddalić zażalenie.

Sygn. akt V ACz 275/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gliwicach zwrócił pozew wniesiony w dniu 18 kwietnia 2013 r., na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.c. po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do jego uzupełnienia. Pozew nie odpowiadał przewidzianym w procedurze cywilnej warunkom formalnym, w zakreślonym w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych pozwu terminie skarżący udzielił odpowiedzi, nie stanowiła ona jednak usunięcia braków w żądanym zakresie.

W zażaleniu powód wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Podzielić należało stanowisko Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym, że pismem z 23 lipca 2013 r. powód nie usunął braków formalnych pozwu w żądanym zakresie. Skarżący również temu nie przeczy. Podnosi jedynie, że nie wiedział z jakich przyczyn sprawę przekazano do wydziału cywilnego i o co został wezwany. Okoliczności te nie stanowią jednak podstawy do uchylenia zaskarżonego postanowienia, skoro braki formalne pozwu nie zostały usunięte w terminie, co stanowiło podstawę do zastosowania rygoru przewidzianego w art. 130 § 2 k.p.c., o czym skarżący został pouczony w zarządzeniu z 4 lipca 2013 r.

Z uwagi zatem na powyższe zażalenie powoda – jako bezzasadne – podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wilk,  Janusz Kiercz
Data wytworzenia informacji: