Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACz 826/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-08-22

II Ca 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, spotkanie, termin składania ofert, zmiana specyfikacji, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, traktowanie wykonawców, postępowanie o udzielenie zamówienia, siedziba, uczciwa konkurencja, usta, przesunięcie terminów, czyn nieuczciwej konkurencji, unieważnienie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, koszt postępowania skargowego, równe traktowanie, złożenie oferty, skarga
Zobacz»

VI ACa 1366/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, zatrzymanie wadium, wyrok krajowej izby odwoławczej, dokument i oświadczenie, zbiornik paliwowy, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, oferta, postępowanie przetargowe, wymiana zbiorników, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, warunek udziału w postępowaniu, bezpodstawne wzbogacenie, wezwanie, udzielenie zamówienia, wyrok sądu powszechnego, peron, procedura zamówienia publicznego
Zobacz»

VI ACa 977/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wadium, krajowa izba odwoławcza, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wadium, krajowa izba odwoławcza, ustawa prawa, zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, wyrok krajowej izby odwoławczej, oferta, spełnianie warunków udziału, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, wezwanie, powierzchnia budynku, usta, wymagany dokument, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, uzupełnienie dokumentu, zbiornik paliwowy, stacja paliwa, bezpodstawne wzbogacenie
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wybór najkorzystniejszej oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta, środek ochrony prawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wybór najkorzystniejszej oferty, przepis ustawy prawa, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, czynność odrzucenia, odwołanie w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, prezes urzędu zamówień publicznych, etap badania
Zobacz»

VIII Gz 218/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wadium, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, środek ochrony prawnej, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • wadium, zwrot wadium, krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, środek ochrony prawnej, udzielenie zamówienia publicznego, zatrzymanie wadium, oferta, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna, postępowanie przetargowe, przepis ustawy prawa, wynik postępowań, naruszenie przepisu ustawy, prawo do sądu, przetarg, zawarcie umowy w sprawie, wykluczenie, interes
Zobacz»

XXIII Zs 13/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, koszt postępowania skargowego, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, przedmiot zamówienia, sporne zamówienie, udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygnięcie formalne, przeciwnik skargi, merytoryczne rozpoznanie skargi, ustęp, ustawa prawa, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, podstawa do umorzenia, obowiązująca ustawa, roku krajowy, skarga na przedmiotowe orzeczenie, unieważnienie czynności wyboru
Zobacz»

XII Ga 178/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 marca 2022

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, uzyskanie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty, wadium, usta, podmiot, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, uzyskanie zamówienia, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, wadium, realizacja zamówienia, branża telekomunikacyjna, usta, prezes urzędu zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, skarga, odwołanie, podmiot, niezbędny zasób, postępowanie skargowe, naruszenie przepisu ustawy, zobowiązanie podmiotów, postępowanie o udzielenie zamówienia, gwarancja
Zobacz»

II Ca 759/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2019

Data publikacji: 4 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, skarga do sądu, urząd marszałkowski województwa, kodeks postępowania cywilnego, dodatkowe rozstrzygnięcie, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie odwoławcze, uzupełnienie orzeczenia, uzupełnienie postanowienia, ustawa prawa, wniosek o uzupełnienie wyroku, substrat zaskarżenia, wyrok sądów polubownych, jako że, kończące postępowanie, znajda, wpis od odwołania, roku krajowy, postanowienie krajowej izby
Zobacz»

I C 1181/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 9 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, środek ochrony prawnej, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, komisja przetargowa, oferent, środek ochrony prawnej, przepis ustawy prawa, przeprowadzenie kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie, uczestnik projektu, odwołanie, postępowanie w przedmiocie udzielenia, egzamin, procedura przetargowa, procedura odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, kurs zawodowy, złożenie wyjaśnienia, skarga do sądu
Zobacz»

II Ca 487/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszej oferty, krajowa izba odwoławcza, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, środek ochrony prawnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszej oferty, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, ocena oferty, odrzucenie odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, całość zarzutów, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis ustawy prawa, wykluczenie wykonawcy, wnoszenie odwołania, progi unijne, środek ochrony prawnej, odwołanie w postępowaniu, czynność odrzucenia, zaniechanie, wpis od odwołania, istotny warunek zamówienia
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, wadium, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia
Zobacz»

XXIII Ga 2039/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, prezes krajowej izby, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie prezesa, zwrot odwołania, ustawa prawa, skarga do sądu, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przy rozpoznawaniu, odpowiedź na skargę, przedmiot zwrotu, pytanie prawne, postanowienie o odrzuceniu odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, umorzenie postępowania odwoławczego, brak formalny odwołania, skarga prezesa, merytoryczne rozpoznanie odwołania
Zobacz»

XXIII Ga 622/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wniesienie skargi, ustawa prawa, przystąpienie do postępowania odwoławczego, badanie i ocena oferty, udzielenie zamówienia publicznego, zgłoszenie przystąpienia, interwencja uboczna, ponowne badanie i ocena, koszt postępowania skargowego, skarga do sądu, konsorcjum firmy, generalny dyrektor, droga krajowa i autostrada, zamawiający skarb państwa, prezes izby, usta, uczestnik postępowań, krąg podmiotów
Zobacz»

XXIII Ga 748/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 24 marca 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, prezes izby, praga w warszawie, wyrok krajowej izby odwoławczej, strona druga, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, drugi wyrok, stosowne pouczenie, konsorcjum, dzielnica, ustawa prawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, niewłaściwość, sprawa w postępowaniu, sentencja postanowienia, wydział gospodarczy, siedziba
Zobacz»

XXIII Ga 287/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, zasada słuszności, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, zasada zwrotu kosztów, znajdę odpowiedzi, uczestnik postępowań, przepis kodeksu postępowania cywilnego, przepis ustawy prawa, pytanie prawne, skarga na orzeczenie, prezes krajowej izby, zasada dotycząca zwrotu, udzielenie zamówienia publicznego, zwrot kosztów postępowania skargowego, stosowanie zasady, ustawodawca w ustawie, skutek wniesienia skargi
Zobacz»

IX Ca 807/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, środek ochrony prawnej, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, środek ochrony prawnej, prawo zamówień publicznych, unieważnienie, wartość zamówienia, wpis od odwołania, postępowanie o udzielenie zamówienia, miejski ośrodek pomocy społecznej, formularze ofertowe, ustawa, zamówienie na usługi, prezes urzędu zamówień publicznych, możliwość wniesienia odwołania, udzielenie zamówienia publicznego, doświadczenie osoby, kryterium oceny ofert, odrzucenie odwołania, usta, postępowanie prowadzone w oparciu
Zobacz»

XXIII Ga 2051/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lutego 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, przepis kodeksu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, skarga do sądu, wpis od odwołania, postanowienie krajowej izby odwoławczej, przepis kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie izby, dzień przed dniem, sposób pobierania, koszt w postępowaniu odwoławczym, uzupełnienie orzeczenia, rozporządzenie prezesa rady ministrów, wniosek o uzupełnienie wyroku, wyrok sądów polubownych, rodzaj kosztów, wysokość i sposób, wynagrodzenie pełnomocników, przepis kodeksu, publicznych kwot, kwoty wpisu
Zobacz»

II Ca 2007/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 4 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, wyrok krajowej izby odwoławczej, prawo zamówień publicznych, instytucja gospodarki budżetowej, sądownictwo, umowa ramowa, rok prawa, centrum, udzielenie zamówienia publicznego, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sprostowanie wyroku, umowy wykonawcze, ustawa prawa, sąd polubowny, kwestia sprostowania, zmiana specyfikacji, postępowanie przy rozpoznawaniu, postępowanie przed krajową izbą, skarga od wyroku, opis przedmiotów
Zobacz»

XXIII Zs 60/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 września 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis kodeksu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, wyrok krajowej izby odwoławczej, krajowa izba odwoławcza, przepis kodeksu postępowania cywilnego, przepis ustawy prawa, wspólnik spółki komandytowej, usunięcie strony, przeciwnik skargi, rygor odrzucenia skargi, odpis skargi, termin apelacji, brak formalny skargi, przepis rozdziału, postępowanie przed sądem powszechnym, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, brak strony, posiedzenie niejawne, odrzucenie przez sąd, przepis kodeksu
Zobacz»

XXIII Zs 15/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2022

Data publikacji: 28 września 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, urząd wojewódzki, wykluczenie wykonawcy, przesłanka wykluczenia, przeciwnik skargi, część zamówienia, wyrok krajowej izby odwoławczej, ustawa prawa, urządzenie, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna, odrzucenie skargi, wcześniejsza umowa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, podstawa wykluczenia, oferta, dyrektor generalny, usta
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Galas,  Tomasz Pidzik
Data wytworzenia informacji: