Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 938/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-07-21

I ACa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zawarcie ugody, umowa ugody, pozwany, faktura, rata, warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, umowa ugody, strona ugody, ostatnia strona, powodowa spółka, pozwany, faktura, dokument ugody, podpisany dokument, należność, rata, kwota wynikająca z ugody, płatność, określenie żądania, warunek ugody, faktura vat, realizacja ugody, umowa dostawy, oferta, istniejący stosunek
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

przedawnienie, rata, wzajemne ustępstwa, roszczenie, zawarcie ugody, termin wymagalności, umowa, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, zobowiązanie
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

przedawnienie, rata, wierzytelność, pozwany, umowa ugody, zawarcie ugody, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, rata, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu
Zobacz»

VIII Ga 321/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 stycznia 2020

Data publikacji: 17 marca 2020

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

oświadczenie woli, treść ugody, zawarcie ugody, umowa, pozwany, podpisanie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • szkoda, pierwsze wezwanie do zapłaty, oświadczenie woli, tekst ugody, treść ugody, zawarcie ugody, draft, umowa, intencja strony, pozwany, rozmowa, najem pojazdu zastępczego, zdanie drugie, podpisanie ugody, załącznik, ostateczny tekst, zamiar strony, bezpośrednia likwidacja, zgodny zamiar, zapis
Zobacz»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

oświadczenie, pozwany, treść ugody, ustępstwo, wola, zawarcie ugody, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • oda, skutek prawny ugody, oświadczenie, pozwany, odszkodowanie, zleceniobiorca, błędne wyobrażenie, zleceniodawca, wpływ błędów, ugoda strony, treść ugody, ustępstwo, wola, rozliczenie umowy, zawarcie ugody, umowa, możliwość uchylenia, powodowa kwota, oświadczenie o uchylenie, skutek oświadczenia
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

treść ugody, roszczenie, pozwany, oświadczenie woli, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

VIII C 86/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

oświadczenie woli, roszczenie, pozwany, zawarcie umowy ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • oświadczenie woli, przyszłe roszczenia, regres, roszczenie, pozwany, roszczenie regresowe, zapis dźwięku, zawarcie umowy ugody, spółka akcyjna, powstanie w przyszłości, stan nietrzeźwości, projekt ugody, sens oświadczenia woli, zwrot wypłaconego odszkodowania, pojazd mechaniczny, zapis ugody, złożone oświadczenie, wykładnia oświadczenia, tekst dokumentu, kierujący pojazd
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zawarcie ugody, treść ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn, akt sądu rejonowego
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie ugody, treść ugody, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, roszczenie
Zobacz»

II Ca 274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 14 września 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

treść ugody, oświadczenie o potrąceniu, roszczenie, pozwany, ustępstwo, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, ugoda zawarta w sprawie, oświadczenie o potrąceniu, roszczenie, ugoda sądowa, spółka, pozwany, sygnatura, zobowiązanie i należności, ważność i skuteczność, wzmianka, ustępstwo, strona ugody, usługi marketingowe, dokonane potrącenie, wierzytelność, roszczenie powodów, wzajemne zobowiązanie, całkowite pomięcie, skuteczny zarzut
Zobacz»

I C 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 17 listopada 2015

Data publikacji: 22 stycznia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

pozwany, oświadczenie woli, zobowiązanie, rata, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • pozwany, oświadczenie woli, postanowienie ugody, dopłata, ponowne zamieszkanie, wypadek zwłoki w płatności, podział majątku, odsetka na wypadek zwłoki, odnowienie, notariusz, zeznanie powódki, zobowiązanie, ustawowa odsetka na wypadek, rata, świadek, mieszkanie, zawarcie ugody, wykonalność, rozwód, tytuł wykonawczy
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

treść ugody, zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, oświadczenie woli, warunek ugody, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, skapitalizowana renta wyrównawcza, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, skutek ugody, pająk, błąd, stosunek prawny łączący strony, warunek ugody, roszczenie, ustępstwo strony
Zobacz»

VIII Ga 353/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2020

Data publikacji: 4 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

oświadczenie woli, treść ugody, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • pierwsze wezwanie do zapłaty, tekst ugody, zakres obowiązkowego ubezpieczenia, oświadczenie woli, treść ugody, bezpośrednia likwidacja, intencja strony, zdanie drugie, pozwany, umowa, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, likwidacja szkody, draft, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, posiadacz pojazdu mechanicznego, odszkodowanie, załącznik, zawarta ugoda, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, tabela
Zobacz»

V ACa 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, treść ugody, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, zgoda na zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, pełnomocnictwo, postępowanie likwidacyjne, treść ugody, mail powódki, roszczenie wobec ubezpieczyciela, umocowanie, ciocia, roszczenie na przyszłość, odszkodowanie, zeznanie powódki, uszczerbek na zdrowiu, projekt ugody, dalsze roszczenie, roszczenie, pełnomocnik, wypadek
Zobacz»

VIII GC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

rata, przedawnienie, wzajemne ustępstwa, pozwany, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podjęcie działań windykacyjnych, rata, ugoda strony, przedawnienie, wzajemne ustępstwa, pozwany, zawarcie ugody, wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia, zapłata cała, zapis, ratalna spłata zadłużenia, płacenie raty, realizacja płatności, przedmiotowa ugoda, termin płatności, bieg, przypadek realizacji, ustalony harmonogram, cała kwota
Zobacz»

I ACa 217/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 marca 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa ugody, roszczenie, pozwany, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, roszczenie, zadośćuczynienie, stan załamania, poprzednik prawny, pozwany ubezpieczyciel, śmierć syna powodów, zaistniała szkoda komunikacyjna, wykładnia umowy, dobro osobiste powodów, cześć osoby zmarłej, ugoda zawarta pomiędzy powodem, pozwany, ugoda pozasądowa, treść ugody, oświadczenie powodów, rodzina zmarła, bednarka, przyszłość, więź
Zobacz»

IX Ca 1325/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2021

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda pozasądowa, strona ugody, zasady współżycia społecznego, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprzeczność z zasadami współżycia, stwierdzenie nieważności ugody, treść ugody, rzetelne przedstawienie, kalkulacja naprawy, szkoda, kosztorys, koszt naprawy pojazdu, kwota odszkodowania, przedstawiciel ubezpieczyciela, silniejsza pozycja, propozycja zawarcia ugody, stan sprzed zdarzenia, odsetka ustawowa za opóźnienie
Zobacz»

IV P 291/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 8 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

treść ugody, zawarcie ugody, umowa ugody, warunek ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, treść ugody, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, tytuł wykonawczy, przedmiot ugody, pozbawienie wykonalności, składka, strona ugody, odszkodowanie, zaliczka na podatek dochodowy, godzina nadliczbowa, zawarcie ugody, umowa ugody, podatek i ubezpieczenie społeczne, zgodny zamiar, warunek ugody, reguły znaczeniowe, czynność prawna, obecne stanowisko powódki, stosunek prawny
Zobacz»

I ACa 1452/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 25 maja 2016

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie umowy ugody, oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • pozwany, rachunek maklerski, rozliczenie finansowe, projekt ugody, strona umowy ugody, treść umowy ugody, kredyt, mieszkanie, rozmowa, pieniądz, zawarcie umowy ugody, oświadczenie woli, wpływ błędów, charakter majątkowy, mediator, konkubinat stron, świadek, oświadczenie o uchylenie, lokal, tekst ugody
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Olga Gornowicz-Owczarek,  Zofia Kołaczyk ,  Wiesława Namirska
Data wytworzenia informacji: