Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 778/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2017-07-13

X GC 247/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praca dodatkowa, parking, dziennik budowy, projekt, nienależne świadczenie, hala, teza z uzasadnienia wyroku, praca zamienna, pozwany, inwestor, robota dodatkowa i zamienna, podwalina, umowa o roboty, ściana, kształt okna, umowa, bezpodstawne wzbogacenie, pozwolenie, świadek, wykonanie roboty
Zobacz»

I ACa 734/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2018

Data publikacji: 5 marca 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bezpodstawne wzbogacenie, pozwany, praca wykonana, prace brukarskie, koszt wykonania prac, mąż, nieruchomość, umowa, wartość korzyści majątkowa, praca, odpowiadająca wartość prac, roszczenie, umówiona kwota, umowa z dniem, umowa o dzieło, pracy materiałów, uzyskanie korzyści, rynkowy koszt, wartość wzbogacenia, średnia cena rynkowa
Zobacz»

I ACa 387/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2013

Data publikacji: 28 września 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, wartość prac, praca wykonana, powstanie wzbogacenia, pozwany, bezpodstawne wzbogacenie, faktura, wada, zakres budownictwa, wnęka, wymiana stolarki okienna, robota budowlana, praca, wartość wzbogacenia, umowa o roboty budowlane, rura, okno, grzejnik, nienależne świadczenie, kosztorys
Zobacz»

I C 1780/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 29 grudnia 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • witryna, protokół konieczności, praca zamienna, załącznik do protokołu, parametr systemu, ściana oddzielenia, kosztorys, ściana zewnętrzna, dodatkowy koszt, projekt, odwodnienie dachu, klasa odporności, odporność ogniowa, zmiana parametrów, pełna ściana, robota dodatkowa i zamienna, zmiana powierzchni, robocizna, drzwi do pomieszczenia, projektant
Zobacz»

III Ca 540/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 października 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależne świadczenie, dziecko stron, zięć powoda, bezpodstawne wzbogacenie, córka i zięć, pomoc profesjonalnych pełnomocników, córka powoda, przypadek nienależnego świadczenia, pozwany, strych, roszczenie, podstawy prawne, schody, rodzaj żądania, możliwość żądania zwrotu, zamierzony cel świadczenia, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, świadczenie powodów, baza, balkon
Zobacz»

VI Ga 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 11 marca 2015

Data publikacji: 26 marca 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usterka, pozwany, kosztorys, zakup materiałów budowlanych, stan surowy, zaliczka, budowa budynków, faktura, praca, ustna umowa, wykonanie roboty, roszczenie o kwotę, wykonanie prac wykończeniowych, taras, kierownik budowy, robot wykończeniowy, wartość prac, umowa wzajemna, brak materiałowy, umowa
Zobacz»

I ACa 1168/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 września 2016

Data publikacji: 8 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • instalacja przeciwpożarowa, system sygnalizacji, umowa podwykonawcza, projekt, hala magazynowa, generalny wykonawca, montaż bramy, inwestor, wentylator, część biurowa, projekt zamienny, pozwany, wykonanie systemu, umowa, transkrypcja, instalacja systemów, robota budowlana, wentylacja mechaniczna, praca, klapa dymowa
Zobacz»

VIII C 1303/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, korzyść, strona powodowa, wynagrodzenie brutto, nienależne świadczenie, bezpodstawne wzbogacenie, obowiązek zwrotu, umowa zlecenia, umowa, pozwane wynagrodzenie, wynagrodzenie, kwota wynagrodzenia, zwrot świadczenia, zlecenie, przedawnienie, składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, oryginał umowy, zaległa składka, wykonywanie czynności akwizycyjnych
Zobacz»

III Ca 872/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, bezpodstawne wzbogacenie, umowa zlecenia, oświadczenie na piśmie, wynagrodzenie, zmiana zasady, umowa, współdziałanie przy wykonywaniu, zasada i wysokość, uwzględnienie obowiązku, zlecenie, zakres oświadczenia, składka na ubezpieczenie społeczne, stosunki pracy, obowiązek odprowadzenia składki, zleceniobiorca, odprowadzenie składki na ubezpieczenie, dąbek, biuro rachunkowe, minimalne wynagrodzenie
Zobacz»

XVI GC 2085/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, bezpodstawne wzbogacenie, faktura pro forma, odbiór kwot, cała zaliczka, zapłata, świadczenie, organizacja szkolenia, faktura vat, umowa, interwenient uboczny, umowa z powodami, zeznanie świadków, dotyczących organizacji, współpraca, organizacja imprezy, spełnienie, obowiązek wydania korzyści, należność, przesunięcie majątkowe
Zobacz»

IX GC 625/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2013

Data publikacji: 5 maja 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praca dodatkowa, umowa, roboczogodzina, podwykonawca, montaż systemów, odstąpienie od umowy, pozwany, ostatni okres rozliczeniowy, oferta, obiekt, zejście z budowy, wykonanie montażu, pożar, zakres prac, wynagrodzenie, podpisanie aneksu, faktura, załącznik, stawka, wartość prac
Zobacz»

I ACa 898/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lutego 2014

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwane województwo, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, nieosiągnięcie zamierzonego celu świadczenia, adaptacja pomieszczenia, umowa, świadczenie okresowe, podstawa prawna wzbogacenia, odbiorca świadczenia, hemodynamika, osoby trzecie, pozwany, stosunek zobowiązaniowy, trójkąt, podstawa świadczenia, budynek, przedawnienie, świadczenie powódki, najem i dzierżawa, czynsz
Zobacz»

I ACa 233/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość nakładów, bezpodstawne wzbogacenie, nieruchomość, wyrokowanie, budowa domów, pozwany, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, cena z daty wyrokowania, wartość wzbogacenia, dzisiejsza wartość, nakład powoda, krokiew dachowa, wysokość wartości, ojczym, matka, wartość działki, rodzic, rejonowy gdańsk, zwrot wartości, północ
Zobacz»

XIII Ga 907/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 stycznia 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • działanie bez umocowania, spełnienie świadczenia nienależnego, nienależne świadczenie, orzeczenie ponad żądanie, spełnione świadczenie, cedent, adresat żądania, stawka ustawowa, świadczenie z nieważnej umowy, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, umowa zawarta z podmiotem, powstanie wzbogacenia, skuteczne przeniesienie wierzytelności, przesłanka zubożenia, żądanie w sytuacji, adekwatna podstawa, wynagrodzenie od inwestora, wynagrodzenie odpowiadające wartości, uszkodzona szyba, ograniczenie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 523/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2017

Data publikacji: 18 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależne świadczenie, bezpodstawne wzbogacenie, przedsiębiorstwo, udział w pozwanej spółce, podwyższenie kapitału zakładowego, umowa restrukturyzacyjna, pozwany, umowa, konto, prezes zarządów, przypadek bezpodstawnego wzbogacenia, dokonanie restrukturyzacji, dokapitalizowanie, podwyższony kapitał zakładowy, warszawa w warszawie, członek zarządu, zwrot pożyczki, zwrot nienależnego świadczenia, przesunięcie majątkowe, umowa o dokonanie
Zobacz»

I C 783/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 16 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bezpodstawne wzbogacenie, subwencja, porozumienie, uniknięcie przymusu, nienależne świadczenie, pieniądz, relacje biznesowe, świadek, świadczenie w celu uniknięcia, majątek, spotkanie, spółka, pozwany, przesunięcie majątkowe, zawieszenie postępowania, brak podstawy prawnej, weksel, przymusowe położenie, zarzut potrącenia, wspólna relacja
Zobacz»

I Ca 394/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 30 grudnia 2014

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zapłata długów, pozwany, konto komornika, nienależne świadczenie, bezpodstawne wzbogacenie, zamiejscowy wydział cywilny, transfer, wypadek bezpodstawnego wzbogacenia, matka powodów, zajęcie wynagrodzenia za prace, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, naruszenie przepisu prawa, koszt majątku, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie, powodowa szkoda, spełnienie świadczenia, spełnione świadczenie
Zobacz»

III Ca 51/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • baza prawna, bezpodstawne wzbogacenie, roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia, nienależne świadczenie, wydanie korzyści w naturze, konieczność zwrotu świadczenia, obowiązek zwrotu, zasady współżycia społecznego, zwrot korzyści, pozwany, własne przekonanie, uzyskanie korzyści majątkowej, spełnienie świadczenia, próba skonstruowania, przeciwne rozstrzygnięcie, utrzymanie spójności, uznanie wiarygodności i moc, powiązanie strukturalne, ostateczne ustalenie stanu, należność według stawek
Zobacz»

VI ACa 1278/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 24 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, naprawa, część do samochodów, naruszenie normy prawa materialnego, warsztat, auto, sprowadzony samochód, zakup, pojazd, rozliczenie między stronami, samochód i część, umowa, funt, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, dzień zaksięgowania, sprowadzenie samochodu do polski, zmiana kolorów, teren anglii, faktura vat, zaksięgowanie wpłaty
Zobacz»

II Ca 1061/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 6 listopada 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależne świadczenie, przepis o nienależnym świadczeniu, egzekucja komornicza, nakaz zapłaty, pozwany, orzeczenie restytucyjne, przedawnione roszczenie, odpadnięcie podstawy prawnej świadczenia, adres, zarzut przedawnienia, koszt powoda, przypadek uchylenia, zwrot świadczenia, nieznaczna część, kodeks postępowania cywilnego, możliwość podniesienia, skutek uwzględnienia, opłata stosunkowa od pozwu, sprzeciw, żądanie apelacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Olga Gornowicz-Owczarek,  Zofia Kołaczyk ,  Wiesława Namirska
Data wytworzenia informacji: