Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 373/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2017-07-10

I ACa 75/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 maja 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, pierwszy etap, dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, przyczyny zależne, pozwany, etap robót, położenie warstwy ścieralnej, konstrukcja jezdni, odtworzenie konstrukcji, beton asfaltowy, drugi etap, oświadczenie o odstąpienia, wartość brutto, przypadek odstąpienia, uprawnienie do obciążenia, pierwszy etap, dzieło, obmiar powykonawczy, ulica, wolności umów, wykonanie warstwy
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, pozwany, dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, dzieło, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, opóźnienie, wynagrodzenie, realizacja umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, wynagrodzenie, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, projekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz»

VIII Ga 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, etap, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, zadanie, pozwolenie na budowę, miarkowanie kary umownej, cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu, zarzut potrącenia, kara umowna za odstąpienie, koncepcja architektoniczna, projekt zamienny, wynagrodzenie, reprezentant powódki, treść porozumienia, inwestycja, zakres prac, naliczenie kary umownej
Zobacz»

IX Ga 515/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opóźnienie, etap prac, etap umowy, zapłata kary umowna, pozwany, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • etap zamówienia, opóźnienie, etap prac, trzeci etap, etap umowy, zwłoka, prawo zamówień publicznych, zapłata kary umowna, towar i usługa, podstawa naliczenia kary umownej, przepis kodeksu cywilnego, pozwany, powiat, zakres czasowy, podstawa do naliczenia, podatek, opóźnienie w realizacji, wynagrodzenie, wartość wynagrodzenia, wysokość kary umowna
Zobacz»

IV Ca 778/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dzieło, odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata kary umowna, wynagrodzenie, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • dzieło, odstąpienie od umowy, nawierzchnia, zalecenie producenta, wada, pozwany, zapłata kary umowna, cena, nieterminowe wykonanie robót, wzór, wynagrodzenie, naprawa elewacji, wykonanie dzieła, pieniężna odpowiadająca wartość, wartość prac naprawczych, koszt naprawy, stawka, opóźnienie, przyjmujące zamówienie, kalkulacja
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, etap
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody
Zobacz»

I ACa 675/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, opóźnienie, harmonogram, projekt, przedmiot umowy, termin, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, projektant, opóźnienie, harmonogram, potrącenie, wierzytelność, dokumentacja projektowa, upadłość, okno, projekt, pozwana gmina, przedmiot umowy, inwestor, zmiana terminów, termin, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja sufitu, pozwany, przedszkole
Zobacz»

XI GC 76/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 5 maja 2016

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wynagrodzenie, dzieło, zapłata kary, zaliczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, wynagrodzenie, nota obciążeniowa, dzieło, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, zaliczka, podatek, wykonanie przedmiotu umowy
Zobacz»

VI ACa 502/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 29 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, pozwany, system, przedmiot umowy, realizacja umowy, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, projekt, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, harmonogram, pozwany, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane
Zobacz»

III Ca 1275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 2 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

etap prac, odstąpienie od umowy, pierwszy etap, zapłata kary umowna, pozwany, etap umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pierwszy etap prac, etap prac, etap prac budowlanych, odstąpienie od umowy, pierwszy etap, postanowienie umowne, zapłata kary umowna, podstawa odbioru, pozwany, fundament, nienależyte wykonanie zobowiązania, wstrzymanie realizacji, zastrzeżenie kary umownej, sztuka budowlana, etap umowy, system przedpłat, grupę zdarzeń, ustalenie intencji, wykonanie uprawnienia do odstąpienia, strona postanowienia
Zobacz»

VI ACa 1936/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, opóźnienie, termin, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, kara umowna za zwłokę, roszczenie o zapłatę kary, zapłata kary umowna, kara umowna na wypadek, słup średniego napięcia, zwłoka w wykonaniu zobowiązania, termin dodatkowy, termin końcowy, opóźnienie, termin, umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy, wyznaczenie terminów, pozwany, wypadek odstąpienia, umowa wzajemna, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa
Zobacz»

I ACa 443/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 31 marca 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, termin, pozwany, przedmiot umowy, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, dziennik budowy, kara umowna za odstąpienie, słaby postęp, termin, wiadomość o okolicznościach, teren budowy, pozwany, postęp w robotach, kontrola budowy, limit finansowy, postęp pracy, naliczenie kary, robota budowlana, przedmiot umowy, terminowe zakończenie, termin realizacji przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, powzięcie wiadomości, prawdopodobne zakończenie
Zobacz»

VI GC 67/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 10 października 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, przedmiot umowy, termin, dzieło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wyrok zaoczny, pozwany, protokolarne przekazanie terenu, rozbiórka obiektu, przedmiot umowy, termin, podstawie par, zrealizowanie przedmiotu umowy, zastrzeżenie kary umownej, umowa w terminach, termin obowiązywania umowy, praca rozbiórkowa, sprostowanie wyroku, całość przedmiotów, dzieło, umowa o roboty budowlane, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kara umowna na wypadek
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik
Zobacz»

V ACa 922/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 29 maja 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zaliczka, odstąpienie od umowy, etap, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie, instalacja
Zobacz»

V ACa 688/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 23 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, etap umowy, opóźnienie, etap prac, przedmiot umowy, pierwszy etap
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, etap umowy, etap przedmiotu umowy, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, etap drugi, etap prac, jednostka ewidencyjna, przedmiot umowy, pierwszy etap, trzeci etap, powiat, żądanie miarkowania, kara umowna za opóźnienie, nieterminowe wykonanie, wysoki poziom merytoryczny, opóźnienie w realizacji, rażące wygórowanie kary, realizacja etapu
Zobacz»

I ACa 373/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2012

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, etap, opóźnienie, umowa, termin realizacji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, etap, robota dodatkowa, opóźnienie, powodowa spółka, umowa, kara umowna za opóźnienie, tabela płatności, opóźnienie w wykonaniu etapu, gotowość do odbioru, wykonanie roboty, robota etapu, opóźnienie w realizacji etapu, podwykonawca, usterka, odbiór etapów, pozwana spółka, termin realizacji, zakończenie realizacji, termin realizacji etapu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena Piotrowska,  Aleksandra Janas
Data wytworzenia informacji: