Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 253/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-07-18

VIII GC 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, spółka, zwołanie zgromadzenia, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, sprawdzenie listy obecności, spółka w sporze, spółka publiczna, sprawy scalenia, projekt uchwały, statut spółki, odcinek zbiorowy, dobry obyczaj, zarząd, podjęcie uchwały, pozwana spółka
Zobacz»

VIII GC 171/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, spółka w sporze, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, reprezentacja spółki, głosowanie, ustanowienie pełnomocnika, rada nadzorcza, kandydatura, dobry obyczaj, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, pozwana spółka, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd, wybór pełnomocnika, wybór komisji, spółka publiczna
Zobacz»

XVI GC 1209/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały, kodeks spółek handlowych, akcjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, zwyczajne walne zgromadzenie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, pozwana spółka, członek zarządu, kociołek, zaskarżona uchwała, mandat, odmowa udzielenia absolutorium, czynność prawna, obowiązek prezesa zarządu, funkcja prezesa, stwierdzenie nieważności uchwały, kodeks spółek handlowych, akcjonariusz, uchwała walnego zgromadzenia, interes prawny, wytoczenie powództwa o stwierdzenie, optymalizacja, przepis kodeksu spółek
Zobacz»

XVI GC 1091/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, akcjonariusz, spółka, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, akcjonariusz, dr hab., zaskarżona uchwała, spółka, głosowanie, zabranie głosu, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, nieważność uchwały walnego zgromadzenia, podjęcie uchwały, zabrać głos, raport, żądanie zaprotokołowania sprzeciwu, udział w dyskusji, statut, bezzasadne niedopuszczenie, szczegółowe pytanie, porządek obrad, przedstawiciel pracowników
Zobacz»

XVI GC 858/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uchwała, walne zgromadzenie, zysk z lat ubiegłych, akcjonariusz, ustalenie nieistnienia uchwały, porządek obrad, obrada zwyczajnego walnego zgromadzenia, mniejszościowy akcjonariusz, sprawa podziału zysku, cały kapitał zakładowy, nieważność, spółka powództwa, prawo do wytoczenia, przedmiotowa uchwała, kodeks spółek handlowych, akcja, protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników, uchwała wspólnika, zaskarżenie w trybie, wytoczenie przeciwko spółce
Zobacz»

XX GC 735/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 marca 2018

Data publikacji: 22 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zgromadzenie, protokół, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie, głosowanie, protokół, projekt uchwały, głos wspólników, uchwała negatywna, proponowana uchwała, księga protokołów, nieważność uchwały, substrat zaskarżenia, zwyczajne walne zgromadzenie, zwyczajne zgromadzenie wspólników, protokół zgromadzenia, zaprotokołowanie, treść protokołów, podjęcie uchwały, sporna uchwała, rok odbyć, stwierdzenie nieważności, ego
Zobacz»

I ACa 540/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • porządek obrad, akcja, spółka, hipoteka łączna, zorganizowana część przedsiębiorstwa, planowana uchwała, pozwana spółka, nieruchomość, statut, udział w zgromadzeniach, obciążenie hipoteką, zarządca, bank, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgoda na obciążenie, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały, zwołanie zgromadzenia, przedmiot zaskarżonej uchwały, przedsiębiorstwo spółki
Zobacz»

X GC 966/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 stycznia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

spółka, stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, udział w zgromadzeniach, zarządca, stwierdzenie nieważności uchwały, porządek obrad zgromadzenia, podjęcie uchwały, nieruchomość, uchwała walnego zgromadzenia, okres kredytowania, izba cywilna, głos, zwołanie zgromadzenia, statut, hipoteka łączna, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie wspólnika, ustanowienie hipoteki, zorganizowana część, akcja zwykła, uchwała w sprawach nieobjętych
Zobacz»

X GC 821/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, akcjonariusz, uchwała, przyjęcie porządku obrad, spółka, uchwała w przedmiocie porządku, zaskarżona uchwała, uchwała o zamknięciu, uchwała o przyjęciu porządku, głos, dobry obyczaj, przedmiot porządku obrad, kurator, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja, pozwana spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie, głosowanie, teza z uzasadnienia wyroku, uchylenie uchwały
Zobacz»

VI GC 44/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zgromadzenie, notariusz, uchwała, spółka, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie, sala obrad, notariusz, uchwała, porządek obrad, rozpoczęciem zgromadzenia, wejście na salę, spółka, przewodnicząca zgromadzenia, zarząd, protokół, zwołanie zgromadzenia, treść protokołów, lista obecności, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, głosowanie, interwenient uboczny, umowa spółki, przebieg zgromadzenia, pełnomocnik
Zobacz»

XX GC 1132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 18 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

notariusz, spółka, walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • notariusz, spółka, walne zgromadzenie, lista obecności, plik dokumentu, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, dokument do podpisu, umowa kupna, stwierdzenie nieważności uchwały, zgromadzenie wspólników spółki, sprzedaż udziałów w spółce, umowa sprzedaży udziału, udział w kapitale zakładowy, zwołanie zgromadzenia, zgoda na zbycie, konflikt, uchwała zgromadzenia wspólników, cały kapitał zakładowy, list wspólników, otrzymanie wiadomości
Zobacz»

XX GC 459/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

spółka, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, interes spółki, rozwiązanie i likwidacja, uchylenie uchwały, akcja, likwidacja spółki, wadliwe zwołanie, rada nadzorcza, likwidator spółki, niegospodarność, zawiadomienie, głos, stwierdzenie nieważności, rozwiązanie spółki, otwarcie likwidacji, zaprotokołowanie sprzeciwu, zaskarżona uchwała, dobry obyczaj
Zobacz»

I ACa 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, akcja serii, pełnomocnik spółki, uchylenie uchwały, głosowanie tajne, ustanowienie pełnomocnika, ustawa o ofercie publicznej, zgromadzenie w dniach, wybór pełnomocnika, dobry obyczaj, reprezentacja spółki, prawo głosu, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, głosowanie nad zaskarżoną uchwałą, rada nadzorcza
Zobacz»

I ACa 1009/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały, kodeks spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwały nieistniejące, umowa spółki, walne zgromadzenie, podjęcie uchwały, ustalenie nieistnienia uchwały, członek zarządu, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała wspólnika, zwołanie zgromadzenia wspólników, uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, głos, pozwana spółka, brak kworum, udziałowiec, kodeks spółek handlowych, sprzedaż udziału, nadzwyczajne walne zgromadzenie, wspólnik spółki, powództwo o ustalenie nieistnienia
Zobacz»

I ACa 734/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

zgromadzenie, kodeks spółek handlowych, podjęta uchwała, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie, kodeks spółek handlowych, uchwały nieistniejące, języki polskie, uchwała zgromadzenia wspólników, konstrukcja uchwały, prawo niemieckie, rejestr handlowy, zmiana formy prawnej, nieistnienie, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, kontynuator, jedyny wspólnik, podjęta uchwała, stwierdzenie nieważności, podejmowanie uchwały, nieważność uchwały, wydruk komputerowy, postaci sprawozdań, uchwała z ustawą
Zobacz»

XVI GC 784/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

uchwała, spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, spółka, pokrzywdzenie akcjonariusza, objęcie akcją, powzięcie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, powództwo o uchylenie uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, pozwana spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponowne nabycie, droga emisji, wycena udziałów
Zobacz»

I ACa 1042/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

zgromadzenie, kodeks spółek handlowych, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie, uchwały nieistniejące, obniżenie kapitału zakładowego, kodeks spółek handlowych, uchwała sprzeczna, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała zgromadzenia wspólników spółki, podmiot, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przepis kodeksu spółek handlowych, wyłączenie stosowania, stwierdzenie nieważności uchwały, ustalenie nieważności uchwały, pozwana spółka, ustalenie nieistnienia uchwały, przedmiotowa uchwała, powództwo o stwierdzenie nieważności, uchwała organów, kapitał zakładowy spółki, przypadek uchwały
Zobacz»

IX Ca 530/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 listopada 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

uchwała, zgromadzenie, kodeks spółek handlowych, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, zgromadzenie, kodeks spółek handlowych, jedyny wspólnik, uchwały nieistniejące, prezes zarządów, czynność prawna, zarząd spółki, powierzchnia, uchwała zgromadzenia wspólników, wspólnik spółki, wspólnik powódki, zgoda na zbycie, kworum, nieistnienie, podpis, stwierdzenie nieważności, nabycie i zbycie nieruchomości, organ spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
Zobacz»

VI ACa 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, spółka, dobry obyczaj, spółka publiczna, żądanie zaprotokołowania sprzeciwu, interes spółki, zaskarżenie uchwały, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, zgromadzenie w dniach, termin do wniesienia powództwa, powództwo o uchylenie uchwały, walne zgromadzenie spółki, dzień powzięcia uchwały, otrzymanie wiadomości o uchwale, zaskarżona uchwała, podwyższenie kapitału, uchwała walnego zgromadzenia
Zobacz»

XVI GC 270/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2017

Data publikacji: 29 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały, kodeks spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie, członek zarządu, głos, żądanie zwołania, zgoda na przejście praw, odpis protokołu, stwierdzenie nieważności uchwały, głosowanie, prawo własności udziału, kodeks spółek handlowych, stwierdzenie nieistnienia uchwały, przejście prawa własności, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, wyrok częściowy, powództwo o stwierdzenie nieważności, odpis umowy spółki, komentarz, żądanie stwierdzenia nieistnienia, wydawnictwo, czynność spółki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Kurzeja,  Urszula Bożałkińska
Data wytworzenia informacji: