Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUa 2554/19 - uzasadnienie Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2021-03-09

III AUa 697/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2021

Data publikacji: 9 września 2022

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, okres służby, pełnią służby, trybunał konstytucyjny, straż graniczna, ustawa, biuro, organ bezpieczeństwa państwa, emerytura, agencja wywiadu, wywiad wojskowy
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
   2. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592)
   3. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 53, poz. 214)
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, ustawa zaopatrzeniowa, okres służby, pełnią służby, trybunał konstytucyjny, straż graniczna, zgodność z konstytucją, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, ustawa, biuro, byłymi funkcjonariuszami, organ bezpieczeństwa państwa, emerytura, zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy policji, służba w organach bezpieczeństwa, agencja wywiadu, wywiad wojskowy, sprawa wewnętrzna
Zobacz»

III AUa 345/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2022

Data publikacji: 23 sierpnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

totalitarne państwo, konstytucja rp, funkcjonariusz, pełnią służby, organ bezpieczeństwa, trybunał konstytucyjny, straż, emerytura, biuro, agencja wywiadu, ustawa, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   3. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 53, poz. 214)
   4. Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284)
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • totalitarne państwo, konstytucja rp, ustawa zaopatrzeniowa, funkcjonariusz, wywiadowca, pełnią służby, organ bezpieczeństwa, zgodność z konstytucją, sprawa wewnętrzna, trybunał konstytucyjny, straż, zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy policji, obserwacja, emerytura, biuro, agencja wywiadu, ustawa, kierownik zmiany, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, opozycja
Zobacz»

III AUa 21/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2021

Data publikacji: 11 maja 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

totalitarne państwo, konstytucja rp, funkcjonariusz, organ bezpieczeństwa państwa, trybunał konstytucyjny, pełnią służby, okres służby, emerytura, przebieg służby, ustawa, straż, rok służby
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • totalitarne państwo, konstytucja rp, funkcjonariusz, ustawa zaopatrzeniowa, służba w organach bezpieczeństwa, organ bezpieczeństwa państwa, trybunał konstytucyjny, pełnią służby, zgodność z konstytucją, okres służby, emerytura, przebieg służby, ustawa, obniżenie świadczenia, zasada równości, straż, rok służby, podstawowe prawo i wolność, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo i wolności człowieka
Zobacz»

III AUa 1325/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2022

Data publikacji: 4 listopada 2022

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, trybunał konstytucyjny, okres służby, organ bezpieczeństwa państwa, emerytura, pełnią służby, przebieg służby, ustawa
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
   2. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592)
   3. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 53, poz. 214)
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, ustawa zaopatrzeniowa, trybunał konstytucyjny, okres służby, zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy, zgodność z konstytucją, organ bezpieczeństwa państwa, emerytura, przywilej, pełnią służby, przebieg służby, ustawa, służba w organach bezpieczeństwa, byłymi funkcjonariuszami, ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym, zabezpieczenie społeczne, zasada sprawiedliwości społeczna, równość
Zobacz»

III AUa 772/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2022

Data publikacji: 12 września 2022

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

totalitarne państwo, konstytucja rp, funkcjonariusz, organ bezpieczeństwa, trybunał konstytucyjny, przebieg służby, ustawa, emerytura, straż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • totalitarne państwo, konstytucja rp, funkcjonariusz, ustawa zaopatrzeniowa, organ bezpieczeństwa, zgodność z konstytucją, trybunał konstytucyjny, przebieg służby, przywilej, ustawa, bezpieczeństwo państwa, byłymi funkcjonariuszami, emerytura, ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym, powszechny system, sprawiedliwość społeczna, informacja o przebiegu służby, zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy policji, straż, zabezpieczenie społeczne
Zobacz»

III AUz 81/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 września 2019

Data publikacji: 23 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

konstytucja rp, trybunał konstytucyjny, służba wywiadu wojskowego, służba kontrwywiadu wojskowego, biuro ochrony rządu, agencja wywiadu, centralne biuro antykorupcyjne, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, państwowa straż pożarna, straż graniczna, totalitarne państwo, ustawa z konstytucją, bezpośrednie stosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
   3. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 53, poz. 214)
   4. Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284)
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • konstytucja rp, trybunał konstytucyjny, konstytucyjność przepisu, zawieszenie postępowania, straż pożarna i służba, służba wywiadu wojskowego, służba kontrwywiadu wojskowego, biuro ochrony rządu, agencja wywiadu, centralne biuro antykorupcyjne, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy policji, państwowa straż pożarna, straż graniczna, funkcje ustrojowe, niekonstytucyjną ustawę, totalitarne państwo, ustawa z konstytucją, bezpośrednie stosowanie, kompetencja
Zobacz»

VIII U 1432/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 listopada 2019

Data publikacji: 27 grudnia 2021

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, trybunał konstytucyjny, emerytura, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, straż, agencja wywiadu, pełnią służby, służba wywiadu wojskowego, służba kontrwywiadu wojskowego, biuro antykorupcyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • policyjna ustawa emerytalna, totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, trybunał konstytucyjny, renta inwalidzka, emerytura, prawo nabyte, zaopatrzenie emerytalne, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, straż, obniżenie świadczenia, agencja wywiadu, ochrona państwa, projektodawca, pełnią służby, służba wywiadu wojskowego, służba kontrwywiadu wojskowego, służba więzienna, biuro antykorupcyjne
Zobacz»

VIII U 1672/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 lutego 2020

Data publikacji: 15 czerwca 2022

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, trybunał konstytucyjny, organ bezpieczeństwa, straż, emerytura, rok służby, służba wywiadu wojskowego, służba kontrwywiadu wojskowego, agencja wywiadu, centralne biuro antykorupcyjne, agencja bezpieczeństwa
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2009 r. Nr 24, poz. 145)
   2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
   3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592)
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • policyjna ustawa emerytalna, totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, trybunał konstytucyjny, organ bezpieczeństwa, straż, prawo nabyte, obniżenie świadczenia, projektodawca, emerytura, rok służby, służba wywiadu wojskowego, służba kontrwywiadu wojskowego, ochrona, agencja wywiadu, centralne biuro antykorupcyjne, zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy policji, agencja bezpieczeństwa, godność
Zobacz»

III AUa 428/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2022

Data publikacji: 17 października 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

konstytucja rp, służba, trybunał konstytucyjny, totalitarne państwo, stosowanie konstytucji, bezpieczeństwo, funkcjonariusz, straż, bezpośrednie stosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • konstytucja rp, służba, trybunał konstytucyjny, ustawa zaopatrzeniowa, totalitarne państwo, mąż, wysokość renty rodzinnej, stosowanie konstytucji, bezpieczeństwo, policyjna renta rodzinna, funkcjonariusz, instytut pamięci narodowej, prawo do zabezpieczenia społecznego, straż, dodatek pielęgnacyjny, bezpośrednie stosowanie, zaufanie, wnuczka, obywatel, prawo ludzi
Zobacz»

IV U 122/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2022

Data publikacji: 23 maja 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

służba, totalitarne państwo, stosowanie konstytucji, funkcjonariusz, bezpośrednie stosowanie, trybunał, ustawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, totalitarne państwo, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, godność, unia europejska, demokracja, traktat, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, funkcjonariusz, bezpośrednie stosowanie, trybunał, sprawiedliwość, człowiek, ustawa, zasada podstawowa, obywatel, władza, równość
Zobacz»

IV U 718/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 16 września 2021

Data publikacji: 15 listopada 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

służba, totalitarne państwo, stosowanie konstytucji, bezpośrednie stosowanie, funkcjonariusz, trybunał, ustawa, straż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, totalitarne państwo, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, godność, unia europejska, demokracja, traktat, bezpośrednie stosowanie, funkcjonariusz, trybunał, sprawiedliwość, ustawa, zasada podstawowa, obywatel, straż, człowiek, równość, władza
Zobacz»

IV U 301/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 10 maja 2022

Data publikacji: 22 czerwca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

służba, totalitarne państwo, stosowanie konstytucji, bezpośrednie stosowanie, funkcjonariusz, trybunał, ustawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, totalitarne państwo, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, godność, unia europejska, demokracja, traktat, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, bezpośrednie stosowanie, funkcjonariusz, trybunał, sprawiedliwość, człowiek, ustawa, zasada podstawowa, władza, obywatel, równość
Zobacz»

IV U 591/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 3 września 2021

Data publikacji: 8 listopada 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

służba, stosowanie konstytucji, totalitarne państwo, bezpośrednie stosowanie, funkcjonariusz, trybunał, ustawa, straż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, godność, unia europejska, demokracja, totalitarne państwo, traktat, bezpośrednie stosowanie, funkcjonariusz, trybunał, sprawiedliwość, ustawa, zasada podstawowa, obywatel, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, straż, człowiek, równość
Zobacz»

IV U 99/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 30 lipca 2019

Data publikacji: 15 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

służba, stosowanie konstytucji, totalitarne państwo, funkcjonariusz, trybunał, bezpośrednie stosowanie, ustawa, straż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, unia europejska, demokracja, totalitarne państwo, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, funkcjonariusz, trybunał, bezpośrednie stosowanie, zasada podstawowa, ustawa, zasada godności, traktat, równość, władza, prawo ludzi, wymiar sprawiedliwości, straż
Zobacz»

III AUa 1853/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 grudnia 2020

Data publikacji: 10 maja 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

totalitarne państwo, funkcjonariusz, konstytucja rp, bezpośrednie stosowanie, przebieg służby, stosowanie konstytucji, trybunał konstytucyjny, ustawa, pełnią służby
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
   2. Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284)
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • totalitarne państwo, zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy policji, funkcjonariusz, konstytucja rp, ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym, bezpośrednie stosowanie, prawo podstawowe, przebieg służby, stosowanie konstytucji, trybunał konstytucyjny, organ emerytalny, godność, unia europejska, człowiek, przepis konstytucji, zasada rządów prawa, ustawa, pełnią służby, ochrona, traktat
Zobacz»

IV U 1607/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 25 października 2019

Data publikacji: 20 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

służba, stosowanie konstytucji, funkcjonariusz, bezpośrednie stosowanie, trybunał, ustawa, totalitarne państwo, straż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, funkcjonariusz, unia europejska, demokracja, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, bezpośrednie stosowanie, renta rodzinna, trybunał, sprawiedliwość, zasada podstawowa, ustawa, człowiek, traktat, totalitarne państwo, zasada godności, straż, równość
Zobacz»

IV U 699/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 30 lipca 2019

Data publikacji: 6 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

służba, stosowanie konstytucji, funkcjonariusz, trybunał, bezpośrednie stosowanie, ustawa, totalitarne państwo, straż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, unia europejska, demokracja, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, funkcjonariusz, trybunał, bezpośrednie stosowanie, sprawiedliwość, zasada podstawowa, ustawa, totalitarne państwo, zasada godności, traktat, człowiek, równość, władza, straż
Zobacz»

IV U 313/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2019

Data publikacji: 9 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

służba, stosowanie konstytucji, funkcjonariusz, bezpośrednie stosowanie, trybunał, ustawa, totalitarne państwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, funkcjonariusz, unia europejska, demokracja, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, bezpośrednie stosowanie, trybunał, sprawiedliwość, zasada podstawowa, ustawa, renta rodzinna, totalitarne państwo, człowiek, traktat, zasada godności, równość, system
Zobacz»

IV U 826/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 20 września 2019

Data publikacji: 23 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

służba, stosowanie konstytucji, funkcjonariusz, trybunał, bezpośrednie stosowanie, totalitarne państwo, ustawa, straż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, unia europejska, demokracja, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, funkcjonariusz, trybunał, bezpośrednie stosowanie, zasada podstawowa, totalitarne państwo, zasada godności, ustawa, traktat, człowiek, równość, władza, wymiar sprawiedliwości, straż
Zobacz»

IV U 1195/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 20 września 2019

Data publikacji: 28 listopada 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

służba, stosowanie konstytucji, funkcjonariusz, trybunał, bezpośrednie stosowanie, totalitarne państwo, ustawa, straż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • konstytucja rp
 • Ważne frazy
  • prawo podstawowe, służba, stosowanie konstytucji, zasada rządów prawa, unia europejska, demokracja, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, funkcjonariusz, trybunał, bezpośrednie stosowanie, zasada podstawowa, totalitarne państwo, zasada godności, ustawa, traktat, człowiek, równość, władza, wymiar sprawiedliwości, straż
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Hanna Megger
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Przewodniczący Sędzia
Data wytworzenia informacji: