Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 727/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2014-10-09

XXIII Zs 70/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 października 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, odrzucenie oferty, rozwiązanie równoważne, skarga, oddalenie odwołania w sytuacji, ustawa prawa, ocena oferty, postępowanie skargowe, producent, przedmiot zamówienia, naruszenie przepisu ustawy, warunek odwołania, niezgodność oferty, rzekomą niezgodność, jednocześnie zaskarżone orzeczenie, nieuczciwa konkurencja, przypadek stwierdzenia, powtórzenie czynności badania, nałożenie kary finansowej
Zobacz»

IV P 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, istotny warunek zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, przepis ustawy prawa, udzielenie zamówienia publicznego, kolektor słoneczny, urząd marszałkowski województwa, postępowanie o udzielenie zamówienia, przyczyna wypowiedzenia, aktualizacja planu, przetarg, kanclerz uczelni, korekta finansowa, ogłoszenie o zamówieniu, pracodawca, istotny warunek zamówienia, kryterium oceny ofert, zamówienie publiczne zgodnie, dostawa sprzętu komputerowego, internetowych uczelni, umowa o prace, komórka organizacyjna
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, przepis ustawy prawa, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, czynność odrzucenia, odwołanie w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, prezes urzędu zamówień
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, umowa, realizacja projektu, postępowanie o udzielenie zamówienia, część dofinansowania, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, umowa, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia
Zobacz»

XXVI GC 713/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 19 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, strona powodowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, sprzedaż świadectw pochodzenia, interes publiczny, strona powodowa, umowa, umowa ramowa, nieważność umowy, pominięcie przepisów, konwalidacja, transakcja, ustalenie nieważności, podstawa artykułu, zastosowanie artykułu, obrót świadectwami, procedura odwoławcza, pominięcie trybu, nieważna czynność prawna, energia, dyrektywa, prawo majątkowe
Zobacz»

II Ca 487/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, ocena oferty, odrzucenie odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, całość zarzutów, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis ustawy prawa, wykluczenie wykonawcy, wnoszenie odwołania, progi unijne, środek ochrony prawnej, odwołanie w postępowaniu, czynność odrzucenia, zaniechanie, wpis od odwołania
Zobacz»

II Ca 266/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, spotkanie, termin składania ofert, oferta, zmiana specyfikacji, przetarg, udzielenie zamówienia publicznego, traktowanie wykonawców, postępowanie o udzielenie zamówienia, siedziba, uczciwa konkurencja, usta, przesunięcie terminów, czyn nieuczciwej konkurencji, unieważnienie, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, koszt postępowania skargowego, równe traktowanie, złożenie oferty
Zobacz»

VI ACa 965/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2012

Data publikacji: 25 maja 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, warunek zamówienia, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, uczciwa konkurencja, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis ustawy prawa, stwierdzenie nieważności umowy, dostawa samochodów, pojazd, model, powiat, samochód osobowy klasy średniej, poduszka kolanowa, dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, minimalny parametr techniczny, warunek zamówienia, unieważnienie umowy, oferta, żądanie stwierdzenia nieważności, kierownica
Zobacz»

VI ACa 1944/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, uczestnik przetargu, legitymacja czynna, tryb zamówienia, środek prawny, umowa zawierana w trybie, umowa przetargowa, żądanie unieważnienia umowy, krajowa izba odwoławcza, ramach zamówień, sprawa zamówień publiczna, konstytucja, usta, wybór oferty, lega, procedura przetargowa, treść normatywna, umowa, oferta, uzupełnienie katalogu
Zobacz»

I C 1181/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 9 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, komisja przetargowa, oferent, środek ochrony prawnej, przepis ustawy prawa, przeprowadzenie kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie, uczestnik projektu, odwołanie, postępowanie w przedmiocie udzielenia, egzamin, procedura przetargowa, procedura odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, kurs zawodowy, złożenie wyjaśnienia, skarga do sądu
Zobacz»

I ACa 813/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 listopada 2012

Data publikacji: 23 marca 2013

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, możliwość zmiany umowy, powódź, absencja pracowników powoda, umowa, rażąca strata, nadzwyczajna zmiana stosunków, intensywny opad, plac robót, droga zgodna, hydrant, maszynownia, przeniesienie pionu kanalizacji deszczowej, zwiększona absencja pracowników, zamurowanie otworów wejściowych, ogrzewanie wodne, materiał do zabezpieczenia przeciwpożarowego, mechaniczne oczyszczenie, koryto, zgodne oświadczenie
Zobacz»

I ACa 835/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2017

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • kaucja, prawo zamówień publicznych, umowa, unieważnienie umowy, udzielanie zamówienia publicznego, zawarcie umowy, przedwstępna umowa kupna sprzedaży, nieważność, przetarg, bezpodstawne wzbogacenie, kara umowna, przelew, tryb zamówienia, negocjacja, oprzyrządowanie, pozwany, kotłownia, ustawa prawa, krajowa izba odwoławcza, zamówienia z wolnej ręki
Zobacz»

XXIII Ga 287/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, zasada słuszności, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, postępowanie o udzielenie zamówienia, zasada zwrotu kosztów, znajdę odpowiedzi, uczestnik postępowań, przepis kodeksu postępowania cywilnego, przepis ustawy prawa, pytanie prawne, skarga na orzeczenie, prezes krajowej izby, zasada dotycząca zwrotu, udzielenie zamówienia publicznego, zwrot kosztów postępowania skargowego, stosowanie zasady, ustawodawca w ustawie, skutek wniesienia skargi, usta
Zobacz»

VI GC 864/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 30 października 2019

Data publikacji: 15 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, rok prawa, oferta, warunek udziału w postępowaniu, referencja, tekst jednolity, oświadczenie i dokument, zatrzymanie wadium, wykluczenie, najem, oświadczenie wykonawcy, ustawa z dniem, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dostawa, potwierdzająca okoliczność, jednolity dokument, należyte wykonanie, ocena oferty, wezwanie, przetarg
Zobacz»

I ACa 216/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 29 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, realizacja projektu, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, korekta finansowa, doradca biznesowy, ramowe wytyczne, realizacja projektu, pozwany, wniosek o płatności, beneficjent, ustawa prawa, zintegrowany program operacyjny, przetarg, dotacja, redyskonto weksli, wniosek o dofinansowanie, umowa, wytyczna ministerstwa rozwoju regionalnego, usługa kierownika projektu, nadużycie prawa, fundusze strukturalne, transza
Zobacz»

V ACz 826/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, środek ochrony prawnej, sprawa ze stosunku, uzyskanie zamówienia, właściwość, stosunek prawa cywilnego, omawiana ustawa, podmiot sektora publicznego, zakres prawa cywilnego, najkorzystniejsza oferta, przepis kodeksu cywilnego, galas, umowa zawierana w trybie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis szczególny, zawarcie umowy w trybie, konkurs
Zobacz»

I C 1377/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 września 2021

Data publikacji: 27 grudnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, powodowa agencja, potrącenie, pomoc techniczna, sprawozdanie z realizacji, stosowanie przepisów ustawy, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, pozwana fundacja, przepis ustawy prawa, powództwo wzajemne, charakter powszechny, pozwany, działanie informacyjne, minister rolnictwa, kwota pomocy, ustawa o zamówieniach publicznych, pozew wzajemny, rada fundacji, ogłoszenie prasowe
Zobacz»

IV Ka 581/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 5 lutego 2021

Data publikacji: 15 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, inwestycja, urząd marszałkowski, podział zamówienia, dotacja, budowa boiska wielofunkcyjnego, interes publiczny, negocjacja, przetarg, działanie na szkodę interesu, ustawa prawa, istotna szkoda, powodów uznania, procedura przetargowa, wójt, plac zabawy, stosowanie przepisów ustawy, wolna ręka, zadanie publiczne, przekroczenie uprawnień
Zobacz»

I ACa 1393/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2013

Data publikacji: 24 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, centrum kultury, organizacja imprezy, biuro promocji, zamówienia z wolnej ręki, przepis ustawy prawa, sport i turystyka, organizacja części artystycznej, sektor finansów publicznych, tryb zamówienia, samorządowa instytucja kultury, jednostka sektora finansów, umowa, tryb z wolnej ręki, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, licytacja elektroniczna, organizowanie i prowadzenie działalności, negocjacja z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny
Zobacz»

III C 817/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 lutego 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • unieważnienie, oferta, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, osoba z niepełnosprawnością, udzielenie zamówienia publicznego, zakup pomocy, przetarg, ustawa prawa, słuch, sprzęt, wybór oferty, opis przedmiotu zamówienia, ocena oferty, urządzenie, termin wykonania zamówienia, dostępność, dostawa, zawarcie, wzrok
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Wójtowicz,  Lucyna Świderska-Pilis ,  Joanna Kurpierz
Data wytworzenia informacji: